Son (Jason) Bui

Son (Jason) Bui

Tôi tên là Bùi Lâm Sơn, hiện đang phụ trách mảng Marketing cho thị trường Việt Nam tại Payoneer, Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến hoặc có thắc mắc liên quan đế các sẩn phẩm và dịch vụ của công ty, xin vui lòng gửi thư về địa chỉ sonbu@payoneer.com

Gearlaunch: grow, build and scale your custom apparel business

Payoneer is a proud sponsor of eCommerce in vietnam. Learn more!