• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Kako koristiti Payoneer u Srbiji

Guest PostGuest Post
April 23, 2019

Mnoge kompanije u Srbiji nisu dovoljno upoznate ili ne razumeju kako funkcionišu alternativne platforme za plaćanje, kao što je Payoneer. Pored toga što su potpuno legalne, kao bilo koji drugi devizni račun, one su takođe često popularnije.

U nastavku teksta navodimo osnovne stvari koje treba da znate ako želite da koristite Payoneer u Srbiji.

To je samo još jedan račun

Ako živite u Srbiji, otvaranje Payoneer računa je potpuno isto kao otvaranje računa u stranoj banci preko tradicionalne srpske banke. Možete se registrovati kao pravno lice.

Svaki priliv mora biti pravno opravdan i obrazložen

Bez obzira da li poslujete kao fizičko lice, preduzetnik ili kompanija, ista pravila važe kao i prilikom otvaranja bilo kog bankovnog računa u domaćoj banci; svaki priliv mora biti pravno opravdan i obrazložen, odnosno treba da ima prateću fakturu ili ugovor na osnovu koga se vrši određena isplata.

Čak i ako taj novac nikada fizički ne uđe u Srbiju, mora postojati trag novca i morate da imate celokupnu evidenciju.

Narodna banka Srbije i Poreska uprava imaju pravo da zatraže uvid u transakcije koje se obavljaju preko vašeg Payoneer računa. To znači da kada Poreska uprava sprovodi standardnu kontrolu i zatraži da im  pošaljete fakture itd., u vašim dokumentima mora da postoji osnova za priliv novca koji ste primili preko bilo kog računa otvorenog u bilo kojoj instituciji koja obezbeđuje usluge plaćanja.

Važno: Kao individualni preduzetnik, kompanija ili frilenser, odgovorni ste da samostalno prijavite poreze lokalnoj poreznoj upravi. Payoneer ne obaveštava poreznu upravu u Vaše ime.

Fakturišite kao što to rade profesionalci

Faktura je račun koji se izdaje svakom kupcu za određenu uslugu ili prodati proizvod, bilo da to činite kao fizičko ili pravno lice. Faktura mora da sadrži odgovarajući datum i cenu, i tako popunjena se šalje klijentu koji vrši plaćanje.

Kada drugoj strani pružate usluge ili prodajete proizvode, morate da izdate fakturu na iznos koji ste primili na svoj račun. Iznos naveden na fakturi ne uključuje proviziju banke ili platne institucije niti troškove novčanih transfera sa jednog bankovnog računa na drugi.

Drugo pitanje je validnost fakture. Bez obzira na to da li koristite softver za fakturisanje ili popunjavate sopstvene fakture, morate da obezbedite sledeća dve elementa:

  1. Identifikaciona oznaka. Elektronska faktura mora da sadrži identifikacionu oznaku lica koje izdaje fakturu kao dokaz da su je oni izdali.
  2. Faktura mora da bude prevedena na oba jezika, odnosno zakon u Srbiji propisuje da dokumentacija mora biti napisana na srpskom, ili prevedena na srpski jezik, tako da je najbolje da imate fakturu i na srpskom i na drugom jeziku u zavisnosti od tržišta na kome pružate usluge.

U nastavku možete videti primer ovakve fakture. Ovakvu fakturu možete i sami da napravite koristeći Pausal aplikaciju.

Šta da radite kad vam novac legne na račun

Sada kada na svom Payoneer računu imate novac u valuti koju ste izabrali, na raspolaganju su vam tri mogućnosti. Možete ostaviti novac na svom Payoneer računu i koristiti ga za plaćanje u inostranstvu, možete koristiti Payoneer Mastercard karticu da biste podigli sredstva u lokalnoj valuti ili možete prebaciti sredstva na svoj lokalni bankovni račun (faktura nije potrebna za poslednju opciju).

Napomena:: Kada prebacujete novac sa Payoneer računa na lokalni bankovni račun, banka će tražiti da opravdate ovaj priliv. U suštini, to znači da morate da popunite obrazac u kome ćete navesti ili zaokružiti na osnovu čega vam se uplaćuje određeni novac i priložiti odgovarajuću fakturu.

Ipak, postoji jedno ograničenje…

Važno! Prema srpskom zakonu, zabranjen je prenos novca između dva rezidenta u valuti koja nije srpski dinar (RSD), bez obzira da li je reč o fizičkim ili pravnim licima. Dakle, ako je potrebno da izvršite ili primite uplatu, to obavezno radite u dinarima.

Zaključak

Možete slobodno koristiti Payoneer račun u Srbiji (Narodna banka Srbije ga je čak i odobrila). Ipak, sačuvajte fakturu za svaku uplatu koju primite na svoj račun, bez obzira na to kako ćete kasnije trošiti novac sa kartice.

.

Da biste samostalno vodili biznis preko interneta u zakonskim okvirima Srbije i lakše popunjavali fakture, prijavite se za korišćenje aplikacije Pausal.

 

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!