Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Payoneer của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản Payoneer của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu chỉ bằng 5 bước qua SMS*:

 1. Vào Trang đăng nhập và chọn Quên mật khẩu
 2. Nhập tên người dùng của bạn. Trong hầu hết trường hợp, tên người dùng của bạn là địa chỉ email mà bạn đã đăng ký
 3. Xác nhận số điện thoại của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một SMS với mã xác minh
 4. Nhập mã xác minh 6 chữ số
 5. Chọn mật khẩu mới của bạn!

Bạn không nhận được SMS?

Bạn có thể yêu cầu gửi lại mã hoặc đặt lại mật khẩu của bạn qua email. Để thiết lập lại mật khẩu bằng cách sử dụng email, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn thiết lập lại bằng cách sử dụng email
 2. Nhập tên người dùng của bạn. Trong hầu hết trường hợp, tên người dùng của bạn là địa chỉ email mà bạn đã đăng ký
 3. Kiểm tra hộp thư đến của bạn – chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email với hướng dẫn
 4. Làm theo hướng dẫn để khôi phục lại mật khẩu

Bạn không nhận được email?

 • Kiểm tra xem tên người dùng của bạn có được nhập chính xác hay không. Trong hầu hết trường hợp, tên người dùng của bạn là địa chỉ email mà bạn đã đăng kýK
 • Kiểm tra hộp thư rác của bạn
 • Nếu bạn vẫn không nhận được email, Liên Lạc với Chúng Tôi.

Quên thông tin chi tiết khác và không thể đặt lại mật khẩu của bạn?

Liên Lạc với Chúng Tôi và chúng tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ bạn!

 

*Lưu ý: Xác minh qua điện thoại qua SMS tùy vào tình trạng sẵn có.

Đọc tiếp