Bạn đang nhận thanh toán từ những người dùng Payoneer khác? Truy cập vào tất cả các công cụ lập hóa đơn của Payoneer!

Bạn đang nhận thanh toán từ các khách hàng hoặc đối tác kinh doanh với dịch vụ Thực hiện Thanh toán của Payoneer? Có một tin tốt dành cho bạn!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn có thể gửi hóa đơn, lời nhắc, và quản lý các thanh toán của bạn đồng thời tận hưởng dịch vụ Thực hiện Thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản khác hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng.

03 lợi ích to lớn của dịch vụ Thực hiện Thanh toán là:

  • MIỄN PHÍ– Các chủ tài khoản Payoneer có thể thanh toán cho nhau mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào.
  • NHANH CHÓNG – Quá trình thanh toán được thực hiện giữa các chủ tài khoản thông thường chỉ mất vài giờ.
  • LINH HOẠT– Các chủ tài khoản có thể chuyển tiền từ văn phòng làm việc, nhà riêng hay thậm chí từ một bãi biển xinh đẹp chỉ với một cú nhấp chuột, bất kể ngày đêm, 24/7/365.

Bây giờ, các chủ tài khoản sử dụng dịch vụ này sẽ có khả năng đề nghị thanh toán, theo dõi thanh toán, gửi lời nhắc và đính kèm tài liệu! Không cần chật vật theo dõi các thanh toán của mình nữa; hãy để công cụ lập hóa đơn của Payoneer thực hiện việc đó cho bạn.

Nó hoạt động như thế nào?

Lập hóa đơn cho các khách hàng một cách dễ dàng với Billing Service của Payoneer. Bây giờ bạn cũng có thể sử dụng nó để lập hóa đơn cho các chủ tài khoản Payoneer khác.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn.
  2. Nhấp vào mục Request a Payment.
  3. Điền vào chi tiết thanh toán, bao gồm cả ngày đến hạn.
  4. Đính kèm một hóa đơn, báo cáo hàng tháng, hoặc bất kỳ tài liệu có liên quan nào khác nếu bạn muốn (bạn có thể tự tạo các hóa đơn chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí với công cụ này).

Tham khảo hướng dẫn đầy đủ theo từng bước và video hướng dẫn ở đây.

  1. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn gửi cho khách hàng của bạn một email cùng với đầy đủ hướng dẫn về cách thức thanh toán cho bạn. Khách hàng của bạn sẽ nhận được lời nhắc về các thanh toán chưa hoàn tất khi gần đến ngày đến hạn.
  2. Nếu khách hàng của bạn là một chủ tài khoản Payoneer, họ sẽ có khả năng lựa chọn thanh toán cho bạn với số dư tài khoản Payoneer của họ.
  3. Đã xong!

Ngay khi khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của bạn thực hiện thanh toán, thông thường tiền về tài khoản Payoneer của bạn trong vòng 2 giờ. Đề nghị thanh toán, cùng với tất cả các loại tài liệu đính kèm, sẽ được ghi lại ở mục Lịch sử Thanh toán trong trang Hoạt Động (Activity page) của bạn.

Đề nghị thanh toán từ các chủ tài khoản Payoneer NGAY BÂY GIỜ

Đọc tiếp