• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn
freelance hourly rate

Kako da odredite cenu svog rada – saveti za frilensere

Richard ClaytonRichard Clayton
April 28, 2022

Jedna od najboljih stvari kada ste frilenser jeste činjenica da doslovno ne postoji ograničenje u visini vašeg prihoda. Vi sami određujete svoje radno vreme, klijente sa kojima radite i, ono što je najvažnije, određujete cenu svog rada tj. svoju satnicu. Ah, kad bi to zaista tako jednostavno i bilo.

Određivanje cena usluga koje naplaćujete može biti jedan od najtežih izazova u upravljanju sopstvenim poslovanjem. Ukoliko ih suviše visoko postavite – možete izgubiti od konkurenata koji pružaju slične usluge za manje novca. Postavite li ih prenisko – obezvredićete posao koji radite a da ne spominjemo da nećete dovoljno zaraditi da pokrijete svoje troškove.

Stoga je važno da razumete šta bi tačno cene, koje odredite, trebalo da pokriju. Uvek postoji gomila troškova kojih možda niste ni svesni, i vrlo je verovatno, da ćete imati gomilu sati koje ne možete vezati ni za jednog klijenta i naplatiti ih (nenaplativi sati).

Zato smo i kreirali kalkulator frilens satnice.

Znajte svoju vrednost

Kao frilenser, važno je da znate tržišnu vrednost svog rada. Jedan od načina da to uradite, jeste da sami procenite svoju vrednost na osnovu iskustva, poznavanja industrije u kojoj poslujete i razgovora sa kolegama. Slobodno pogledajte naš  Izveštaj o prihodima frilensera i druge referente izveštaje kako biste odredili pravu cenu rada u vašoj industriji.

Kada stignete do cene rada koja ima smisla, dobro je da je uporedite sa troškovima svog poslovanja kako biste bili sigurni da je posao profitabilan.

Koristite kalkulator frilens satnice kao kompas

Jednostavno unesite potrebne podatke i pritisnite “izračunaj” dugme. Dobićete okvirnu vrednost cene rada koja će vam pomoći da uporedite ono što trenutno naplaćujete svojim klijentima za svoj rad, ili planirate da naplaćujete, sa troškovima poslovanja.

Naravno, ukoliko ste sigurni da ste dobro odredili cenu rada, uvek možete razmotriti njeno povećanje 😊

IZAČUNAJTE CENU MOJE SATNICE

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!