• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn
freelance business into agency

Ključni sastojci za pretvaranje frilens biznisa u uspešnu agenciju

Richard ClaytonRichard Clayton
February 7, 2022

Današnja frilens revolucija je globalna pobeda sastavljena od prilika za rad na daljinu, pristupa specijalizovanim talentima i poslovnim očekivanjima koja naginju ka fleksibilnosti, nezavisnosti i kontroli. Tipičan kancelarijski posao od 9 do 5 brzo postaje prošlost a današnje obilje naprednih tehnologija nam omogućava da radimo sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme.

Međutim, mnogi frilenseri često nastoje da svoje poslovanje razviju i pretvore u agenciju sa nekoliko zaposlenih koji će raditi za njih, otvarajući time mnoga pitanja. Kako da naprave skok od slobodnog pojedinca, frilensera do slobodnog poslodavca? Koliko vremena i novca da ulože?

Da bismo bolje razumeli proces razvoja frilens biznisa, anketirali smo agencije u nekoliko zemalja koje su svoje poslovanje skalirale od nezavisnog frilens modela do preduzetničke agencije sa zaposlenima.

Preuzmite izveštaj

Nakon analize rezultata ankete, prikupili smo nekoliko ključnih sastojaka koji su potrebni frilenserima kako bi prešli sa modela individualnog biznisa na agenciju koja se razvija i širi.

Hajde da počnemo…

1. Ambicija i samoodrživost

Pravilno postavljanje ciljeva je neophodno za postizanje uspeha. Rezultati ankete su pokazali da je 88% ispitanika od prvog dana znalo da želi da proširi svoje poslovanje i postane agencija pri čemu su najbolja tri motivatora bila: želja za investiranjem i širenjem, pronalaženje novog izazova i otrkivanje neiskorišćene tržišne niše.

2.Altruizam

Nije iznenađenje da je zadovoljstvo klijenta među najvažnijim prioritetima svakog trećeg vlasnika biznisa. Zapravo, 28% ispitanika je izjavilo da je srećan i zadovoljan klijent najbolja nagrada za vlasnika agencije.

3.Postavite pravu cenu

Otkrili smo da 67% vlasnika agencija veoma uspešno zadovoljava potrebe klijenata a manje uspešno svoje džepove. Sa toliko fokusa na zadovoljstvo klijenta, čini se da vlasnici agencija podcenjuju svoje usluge. Ovo bi moglo da bude prava prilika za vlasnike novih agencija da naprave bolji balans viših cena bez žrtvovanja zadovoljstva klijenata.

Da saznate više o tome šta je potrebno da postanete vlasnik agencije i na koje se delatnosti agencije najviše fokusiraju, preuzmite već danas naš izveštaj – Krčkamo uspeh frilensera!

Preuzmite izveštaj

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!