• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Sve što treba da znate o deviznom kursu

Richard ClaytonRichard Clayton
December 1, 2016

Payoneer pruža usluge u više od 200 zemalja i ulažemo velike napore da bismo vam pružili brza, inovativna i jeftina rešenja koja će unaprediti vaše poslovanje. Na našoj platformi možete izabrati preko 80 valuta i različite lokalne metode podizanja novca, a nudimo konkurentne devizne kurseve koji su među najpovoljnijima u ovoj branši.

U nastavku pročitajte sve što treba da znate o deviznom kursu.

Šta je devizni kurs?

currency conversion rates

Ako radite u globalnoj industriji, verovatno primate i podižete sredstva u različitim valutama. U takvim slučajevima morate da zamenite stranu valutu u kojoj su vam sredstva isplaćena za drugu, vašu lokalnu valutu po najnovijoj stopi, odnosno unapred utvređenoj stopi kako bi se izračunao iznos novca u drugoj valuti.

Koliko iznosi devizni kurs koji zaračunava Payoneer kada podižete sredstva na lokalni bankovni račun?

Devizni kurs date transakcije Payoneer određuje prema tržišnoj kursnoj listi na veliko, koja se dobija od brojnih finansijskih institucija u trenutku izvršenja transakcije.

Pored toga što primenjuje tržišne stope,  Payoneer naplaćuje i naknadu za konverziju valute.

Koje devizne kurseve Payoneer zaračunava za kupovinu kada koristite Payoneer Prepaid Mastercard karticu?

Payoneer kartica je Prepaid Mastercard® kartica i može se koristiti širom sveta na milionima veb-sajtova, kada kupujete online ili u prodavnicama ili na bankomatima na kojima možete koristiti Mastercard kartice. Kada koristite Payoneer karticu za kupovinu i želite da platite  u valuti koja se razlikuje od one koja je navedena na kartici, računa se zvanični devizni kurs za Mastercard kartice. Iznos možete izračunati pomoću zvaničnog Mastercard konvertora valuta.

Pored naknada za konverziju valuta po kursu za Mastercard kartice, Payoneer zaračunava proviziju za konverziju valute u iznosu do 3,5%.

Da li je devizni kurs koji koristi Payoneer konkurentan?

Savetujemo vam da proverite rešenja za plaćenje koja nude druge platforme i da ih uporedite sa onima koje nudi Payoneer. Mi vas, sa naše strane, uveravamo da su naše stope jedne od najpovoljnijih. Trudimo se da lokalizujemo naša globalna rešenja za plaćanje u što većem broju zemalja, a to podrazumeva i konkurentne devizne kurseve.

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!