• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Kako Payoneer izračunava proviziju za podizanje novca

Payoneer CommunityPayoneer Community
February 5, 2017

Znamo koliko su vam važni niski troškovi prilikom primanja uplata od internacionalnih klijenata i tržišta. Payoneer vam omogućava lako prebacivanje sredstava na vaš lokalni bankovni račun u vašoj lokalnoj valuti po neverovatnim stopama.

Da bismo razumeli kako Payoneer tačno izračunava proviziju za podizanje novca, pogledajmo primer iz stvarnog života…

Upoznajte Sandru. Ona je frilenser, živi na Filipinima i bavi se pisanjem uslužnih tekstova…

Sandra ima važnog klijenta u Sjedinjenim Državama koji joj plaća usluge preko Payoneer računa u američkim dolarima. Jednom mesečno, Sandra podiže zaradu u filipinskim pezosima preko svog lokalnog bankovnog računa na Filipinima koji je vezan za njen Payoneer račun na kome uplate prima u američkim dolarima.

Kada podiže novac sa lokalnog bankovnog računa u stranoj valuti, naplaćuje se provizija do 2%. Sandra menja valutu sa Payoneer računa (USD) u domaću valutu koju koristi njena lokalna banka (filipinski pezos) po zvaničnom tržišnom kursu.

Povlačenje sredstava na račun u istoj valuti

Ako ste primili uplatu u američkim dolarima (USD), evrima (EUR) ili britanskoj funti (GBP) i želite da izvršite transfer novca na bankovni račun iste valute, provizije su fiksne:

EUR – €1.50
GBP – £1.50

Postoje dva ograničenja pri povlačenju sredstava na račun u istoj valuti

1.Bankovni račun mora biti u zemlji u kojoj je zvanična valuta ista kao valuta u kojoj se vrši plaćanje na tom bankovnom računu. Na primer, bankovni račun u američkim dolarima u Sjedinjenim Državama ispunjava uslove za ovu vrstu transfera, ali bankovni račun u američkim dolarima u Nemačkoj ne ispunjava.

2.Od kljućnog značaja je adresa na koju račun stiže, odnosno vaša adresa koju ste naveli prilikom otvaranja računa. Na primer, ako je vaša adresa u Velikoj Britaniji ili EU i želite da podignete sredstva u evrima u evropskoj zemlji, odnosno u britanskoj funti u Velikoj Britaniji, onda ispunjavate uslove za ovu vrstu transfera. Međutim, ako je vaša adresa u Velikoj Britaniji, a želite da podignete američke dolare sa bankovnog računa na kome se plaća u američkim dolarima, onda ne ispunjavate uslove i plaćate proviziju u iznosu do 2%.

Banke naplaćuju dodatne naknade i o tome se treba blagovremeno informisati

Važno je napomenuti da vaša banka može da naplati dodatne naknade. Novčana sredstva koja povlačite mogu biti umanjena za iznos bankarske naknade za obradu, troškove prijema uplata ili naknade za posredovanje od strane vaše banke ili drugih pružaoca platnih usluga koji nisu u direktnoj vezi sa Payoneer platformom.

Dakle, sada kada znate kolike provizije naplaćujemo, možete biti potpuno sigurni da će vaš teško zarađeni novac biti prebačen na vaš lokalni bankovni račun po jednoj od najpovoljnijih stopa. Moći ćete da uživate u svojoj zaradi u lokalnoj valuti bez plaćanja pozamašnih naknada za konverziju valuta koje naplaćuju mnoge druge institucije.

Za više informacija o načinu računanja provizije, posetite našu stranicu sa podacima o provizijama.

Napominjemo da je dostupnost ove usluge podložna promenama. Da biste proverili da li je usluga podržana u vašoj zemlji, kliknite ovde

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!