• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Novi trendovi u globalnoj digitalnoj ekonomiji

Anja PajevicAnja Pajevic
October 26, 2022

Na konferenciji na temu „Neograničene mogućnosti u globalnoj digitalnoj ekonomiji“ održanoj u Podgorici, kompanija Payoneer predstavila je širok spektar mogućnosti modernog poslovanja za frilensere, startape, mala i srednja preduzeća.

Svet je u poslednjih petnaest godina doživeo ogromne promene na polju globalnog poslovanja. Ipak, ono što i dalje mnogima ne dozvoljava pun poslovni zamah jesu mnogobrojni ostaci analognog doba. Stoga je značaj digitalizacije od presudnog značaja za dalji razvoj i širenje poslovanja, a konferencija koju je ovim povodom upriličio Payoneer, nedvosmisleno je ukazala na neke ključne elemente iz prakse savremene globalne trgovine.

Na događaju su govorili renomirani gosti iz sveta digitalnog poslovanja, a prisutni su mogli da čuju inspirativno predavanje Nikole Mehandžića, Payoneer direktora za Srbiju i region Jugoistočne Evrope.

„Svet trgovine se promenio u toku samo jedne generacije, a prelazak poslovanja na digitalne tokove doneo je neslućene mogućnosti na globalnom planu. Odgovarajuća digitalna platforma predstavlja ključnu sponu u svetu globalnog poslovanja i, ujedno, idealan medij za osnaživanje biznisa svih veličina i svih faza razvoja kompanije,“ istakao je Mehandžić.

Sa druge strane, Shahar Matorin, kreator startap ekosistema i jedan od glavnih odgovornih za postavljanje Izraela na mapu Global Startup Grind-a, stavio je akcenat na bogate mogućnosti u radu sa inostranim klijentima, a same marketplace platforme istakao kao idealne posrednike između online prodavnica i globalnog tržišta.

Juan Ignacio Luque Sandoval, tehnički konsultant, programer i direktor Startup Grind-a za Andoru i Crnu Goru, naveo je značaj umrežavanja startapa, osnivača, inovatora i kreatora u jednu jedinstvenu zajednicu, u kojoj različiti pojedinci imaju mogućnost da se povezuju, da uče, da se međusobno podučavaju, pomažu i izgrađuju.

Takođe, pažnju prisutnih svojim predavanjem privukli su i Benard Neza , direktor Native Teams-a u Albaniji, poslovnog brenda koji kompanijama pojednostavljuje zapošljavanje ljudi u inostranstvu i ujedno pomaže frilenserima da reše status zaposlenja, plaćanja i još mnogo toga, kao i Dejan Boričić, direktor operativnog sektora kompanije Finance Plus, lidera na crnogorskom tržištu u oblasti poslovnih usluga.

Renomirana globalna platforma za digitalna plaćanja – Payoneer, osnovana 2005. godine u Njujorku, u međuvremenu je postala jedna od najpouzdanijih globalnih platformi za platne transakcije biznisa u digitalnom okruženju. Zahvaljujući partnerstvu sa najvećim svetskim bankama i online platformama, Payoneer danas posluje u više od 200 zemalja i teritorija, a njegove usluge koristi više od 5 miliona korisnika širom sveta. Svojim nedavnim dolaskom i na crnogorsko tržište, Payoneer će, pre svega frilenserima, startapima, kao i malim i srednjim preduzećima, pomoći u demokratizaciji pristupa finansijskim uslugama i podstaći širenje sopstvenih poslovanja izvan granica Crne Gore i regiona.

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!