• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Predstavljamo odvažan novi brend za novi uzbudljivi svet

Jonny SteelJonny Steel
June 21, 2021

Sada je početak otvorene trgovine. Svet je povezan u jedinstvenu digitalnu ravan u kojoj bilo ko i bilo kad može učestvovati i procvetati u novoj globalnoj ekonomiji. Payoneer je pionir ove nove stvarnosti, osnažujući poslovanja kompanija širom sveta da učestvuju i ostvare uspeh u njoj.

Tokom proteklih 15 godina, Payoneer je rastao, opsluživao sve više korisnika širom sveta i širio svoju ponudu u okviru rešenja za plaćanja ali i izvan njih. Sada, kada smo svi povezani i otvoreni jedni prema drugima, osetili smo da je vreme da Payoneer osveži svoj brend. Želimo da novi brend odražava ono što smo danas, odnos koji imamo sa vama – našim kupcima, klijentima i partnerima – i kuda idemo dok se krećemo ka budućnosti.

Ceo univerzum mogućnosti. Otvoren za vas.

Payoneer je vodeći partner na tržištu svetskih igrača za digitalnu trgovinu.

Od plaćanja koja ne poznaju granice do neograničenog rasta, dajemo obećanje da ćemo, na bilo kom tržištu, svakom poslovanju pružiti tehnologiju, veze i podršku da ostvari sopstveni potencijal.

Naš ekosistem poslovanja, tržišta i platformi postavlja nas – i našu mrežu klijenata i partnera – u žilu kucavicu nove globalne ekonomije.

Primetićete da se naš izgled i osećaj menjaju. Imamo novi logo i novu poruku. To je univerzalni brend za univerzalnu budućnost trgovine.

Narandžasta je ranije bila boja našeg brenda. Sada, naša nova boja je “univerzalna”, i ona oslikava naše obećanje da ćemo biti dostupni svakome i svuda.

Naš novi simbol je krug i zovemo ga UNO, jer označava univerzalne mogućnosti (UNiversal Opportunities). Okružuje i zaokružuje sve. Jedan entitet, potpuno spojen, potpuno povezan, na više mesta nego bilo ko drugi. Tu za vas.

Ostvarite svoj potencijal

Iza novog Payoneer-ovog izgleda, i dalje ćete pronaći istog partnera. Istu moćnu platformu, istu pouzdanu uslugu i isti posvećeni tim. Vrlo smo nestrpljivi da nastavimo naše zajedničko putovanje u novu univerzalnu budućnost trgovine.

Find out more

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!