• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Preuzmi svoj besplatan kalendar e-trgovine za 2023. godinu

Richard ClaytonRichard Clayton
December 15, 2022

2022. se bliži kraju, i nadamo se da vam je bila uspešna godina. Svakako, mora da je bila bolja od prethodne dve godine izolacije…!

Svi mi u Payoneer-u želimo da zajednički i spremno uđemo u 2023. godinu, i da pomognemo vama kao našim klijentima da ostvarite svoj potencijal. Tako da, ukoliko želite da budete ispred konkurencije u sledećoj godini, budite slobodni da preuzmete naš besplatan kalendar e-trgovine za 2023. godinu!

Ako se bavite e-trgovinom, svesni ste koliko je važno da budete spremni za važne datume i sezone najveće kupovine. Planiranje je ključ uspeha u digitalnom poslovanju. Na vašu sreću, napravili smo besplatan kalendar e-trgovine, koji je ispunjen stručnim savetima i trikovima za vođenje marketinških kampanja, koji će vam pomoći da se pripremite za najznačajnije datume za kupovinu u toku godine.

PREUZMI KALENDAR ZA 2023.

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!