• Share on Facebook
 • Tweet This Post
 • Share on LinkedIn
Four content creators sitting by a table

4 razloga zašto bi kreatorima sadržaja mogla biti potrebna agencija za zastupanje

Payoneer CommunityPayoneer Community
March 24, 2023

Svakim danom se sve veći broj kreatora foto-sadržaja, poznatih i kao mikrostokeri, pridružuje onome što nazivamo poslovni kanal mikrostoka. U osnovi, kanal uključuje korišćenje agencija za zastupanje koje pojednostavljuju proces kreiranja sadržaja i povećavaju profitabilnost sadržaja. Nakon što se veliki broj kreatora foto-sadržaja pridružilo ovom poslovnom kanalu, impresivno je videti da je sektor dostigao promet od 3 milijarde američkih dolara što ga čini atraktivnom opcijom za hiljade grafičkih dizajnera, fotografa i ilustratora, širom sveta.

U ovom članku ćete otkriti zašto pridruživanje agenciji može biti veoma korisno i na koji način da počnete.

Šta je mikrostoker i šta je agencija za zastupanje?

Mikrostoker je kreator digitalnog sadržaja koji distribuira i monetizuje sadržaj na nekoliko veb-sajtova i digitalnih platformi. Ovo sve su nekada radili mikrostokeri sami.

Nekoliko godina unazad, specijalizovane agencije za zastupanje mikrostokera su u poziciji da pregovaraju i dobiju bolje uslove za kreatore koje oni zastupaju, poboljšavajući profitabilnost samog sadržaja.

What is a microstocker and what is a representation agency for microstockers

Kako funkcioniše mikrostok industrija

Mikrostok industrija uključuje nekoliko digitalnih platformi koje distribuiraju i prodaju fotografije, ilustracije i video zapise onima koji traže takav sadržaj. Takve platforme obuhvataju Getty Images, Shutterstock i druge. Fotografije i video zapisi se prodaju po ceni nižoj nego na tradicionalnom tržištu, i mogu se preuzeti i koristiti digitalno.

Autori postavljaju svoje fotografije na mikrostok platforme, gde su kupcima dostupne za preuzimanje i korišćenje u projektima.

Svaki put kada se fotografija ili video, na primer, preuzme, platforme naplate naknadu po preuzimanju ili mesečnu pretplatu a mikrostoker dobija procenat od obračunate cene. Što se više fotografija ili video snimaka preuzima, zarada je veća.

Glavni problemi sa kojima se mikrostokeri suočavaju

Postoji nekoliko problema sa kojima se mikrostoker svakodnevno suočava. Oni uključuju:

 • Problemi sa plaćanjem
 • Fakturisanje
 • Pregovaranje sa platformama
 • Procedure za postavljanje sadržaja na svaki od sajtova
 • Konfiguracija metapodataka
 • Ekskluzivnost zavisi od sajta
 • Problemi u obnovi ili poboljšanju uslova ugovora

U praksi ovo znači da mikrostoker na kraju dana potroši veliku količinu vremena baveći se nekim od navedenih problema umesto da se fokusira na ono u čemu je najbolji – stvaranju novog sadržaja.

Kako agencije pomažu mikrostokerima

Da bi mikrostokeru omogućili više vremena da se fokusira na osnovnu delatnost kreiranja sadržaja, bilo da je reč o fotografijama, video zapisima, ilustracijama ili nečemu drugom, agencija za zastupanje prvenstveno vodi računa o dolenavedena 4 aspekta koji na kraju povećavaju profitabilnost grafičkih sadržaja mikrostokera:

 • Promocija sadržaja

Jedna od glavnih usluga koje agencije nude jeste širenje, distribucija i promocija sadržaja što mikrostokerima omogućava da dođu do velikog broja sajtova i povećava šanse da potpišu nove ugovore i na taj način povećaju svoj prihod.

 • Finansijsko posredovanje

Kada mikrostoker postane deo agencije, po pravilu će agencija biti zadužena da pregovara o najboljim finansijskim uslovima za mikrostokera tako da on ne mora više da brine da li će dobiti najbolje finansijske uslove za svoj sadržaj.

 • Upravljanje kriznim situacijama

Iako se uvek nadamo da će sve ići po planu, mogu se javiti neslaganja između platforme i mikrostokera, nekada se to dešava veoma često, kojima bi se trebalo pozabaviti. Ovo je nešto za šta će se agencija pobrinuti i rešiti u ime mikrostokera kako ne bi trošili dragoceno vreme na administrativna pitanja poput ovih.

 • Korisni saveti

Agencije sarađuju sa mnogim digitalnim platformama i imaju široko iskustvo tako da mogu pružiti veoma korisne i svebuhvatne savete koji će im pomoći da izbegnu uobičajene ili neuobičajene zamke u poslovanju. Savet može obuhvatiti teme kao što su: novi trendovi na tržištu, poboljšanja u upravljanju društvenim mrežama, savete o zakonu o radu i/ili porezu i još mnoge druge.

Optimizujte svoj rad i maksimizirajte profitabilnost

Svaki mikrostoker je specijalista za kreiranje određene vrste sadržaja ali ponekad je, da bi njime upravljao i izvukao maksimum profita, potrebna pomoć profesionalaca koji će pregovarati sa najvažnijim sajtovima da dobiju najbolje uslove i reše svaku vrstu neslaganja.

Za sve ovo, i mnogo više, postoje agencije za zastupanje kao što je Vechpo, koje imaju ugovore sa najvećim sajtovima na svetu i upravljaju sadržajem od preko 60 miliona grafičkih rešenja, foto i video zapisa i ilustacija svih vrsta.

 

Autor: Álvaro García Copé, CEO agencije Vecpho: Álvaro García Copé je preduzetnik i ekspert za profesionalni razvoj kao i CEO kompanije Vecpho, agencije za zastupanje koja pomaže mikrostokerima. Usluge agencije Vechpo donose profit, rast i razvoj autorima a nastala je iz želje da zastupa mikrostokere kako bi dobili najbolje uslove za plasiranje svog sadržaja na različitim mikrostok sajtovima.

 

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!