• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Prodajete na online tržištu? Pogledajte sve pogodnosti koje Payoneer ima za vas

Richard ClaytonRichard Clayton
April 18, 2022

Pored toga što na jednom mestu obrađuje sve vaše isplate sa tržišta, Payoneer pruža kompletan skup usluga koje će vam pomoći da razvijete svoje poslovanje putem e-trgovine i proširite ga na nova tržišta. Ovde ćemo se pozabaviti različitim alatima koji su dostupni prodavcima, uključujući menadžera prodavnice (Store Manager), uslugu plaćanja PDV-a, viševalutne račune i obrtni kapital.

Bez obzira da li prodajete na tržištima eBay, Amazon, Wish, Lazada ili na nekom od desetina drugih koji sarađuju sa Payoneer-om, omogućavamo vam da efikasno upravljate svim plaćanjima i istovremeno olakšate rast poslovanja. Da li ste spremni da naučite sta Payoneer može da uradi za vas? Hajde da počnemo.

Upravljajte svojim poslovanjem u različitim valutama

Računi za prijem novca su poput lokalnih bankovnih računa – dozvoljavaju tržištima i međunarodnim klijentima isplatu putem lokalnog bankovnog transfera u valuti po izboru. To znači da, na primer, možete lako da primite eBay zaradu na vaš USD račun a Cdiscount zaradu na EUR račun.

Računi za prijem novca vam pružaju nekoliko prednosti kada je u pitanju razvoj vašeg poslovanja, uključujući:

  • Zadržavate veći deo svoje zarade – isplata na lokalni račun eliminiše međunarodne troškove transfera, ostavljajući vam više sredstava.
  • Možete da prodajete na više tržišta – mogućnost prijema sredstava u više valuta vam daje veću fleksbilnost pri izboru tržišta na kojem ćete prodavati.
  • Pojednostavljeni proces plaćanja – vašim međunarodnim klijentima će pogodovati jednostavan način plaćanja, što će svakako doprineti nastavku saradnje sa vama.

Konsolidujte svoja plaćanja uz menadžera prodavnice

Menadžer prodavnice (Store Manager) je vaš centralni hab za konsolidaciju svih uplata sa različitih tržišta, pružajući vam jednostavnu platformu za prijem i preraspoldelu sredstava u cilju razvoja poslovanja. Uz ovu opciju možete:

  • Analizirati prihode – izvucite finansijske podatke različitih prodavnica i analizirati prodajne trendove i prihode.
  • Pratiti učinak prodavnice – označite svaku od vaših prodavnica i pratite njihov učinak.
  • Pratiti isplate – jednostavno pratite svaku pojedinačnu isplatu sa jednog mesta.

Pored mogućnosti da jednostavno povučete svoja sredstva na lokalni bankovni račun, menadžer prodavnice vam pruža brojne načine da iskoristite svoja plaćanja u korist poslovanja.

Platite PDV, isplatite saradnike i još mnogo toga

Kada govorimo o određivanju najboljeg načina da koristite sredstava sa različitih tržišta, Payoneer nudi nekoliko rešenja, uključujući:

Platite svoj PDV

Naša usluga plaćanja PDV-a omogućava vam da platite PDV u EU i Ujedinjenom Kraljevstvu direktno sa Payoneer računa, bez konverzije sredstava ili provizija za transfer. Da biste koristili ovu uslugu, potrebno je samo da na svom Payoneer računu izaberete zemlju kojoj plaćate PDV, unesete detalje plaćanja (iznos, broj bankovnog računa i PIB) i kliknete “pošalji”. Zaista je toliko jednostavno.

Isplatite saradnike

Platite svojim saradnicima, dobavljačima i partnerima širom sveta direktno sa vašeg Payoneer računa, štedeći novac na naknadama za obradu i transfer sredstava. Sve vaše transakcije se mogu pratiti direktno sa vašeg Payoneer računa, a plaćanja ka drugim Payoneer korisnicima su potpuno besplatna.

Konvertujte sredstava u valutu koja vam je potrebna

Pomoću naše usluge upravljajte valutama (Manage currencies), lako i jednostavno možete konvertovati svoja sredstva u nekoliko različitih valuta po važećim tržišnim kursevima uz fiksnu naknadu. Konvertovana sredstva se pojavljuju na vašem nalogu za nekoliko minuta, bez  gnjavaže i skrivenih troškova.

Pristupite obrtnom kapitalu uz uslugu avansnog kapitala (Capital Advance)

Avansni kapital je Payoneer-ovo rešenje za obrtni kapital, koje vam daje injekcije gotovine za kupovinu dodatnih zaliha, povećanje skladišnog prostora, ulaganje u nove marketinške kampanje i drugo. Podeljen je na nekoliko slojeva, od kojih vam svaki obezbeđuje drugačiji nivo finansiranja na osnovu mesečnog prometa vaših prodavnica.

Dobijene pozajmice se mogu izmiriti postepeno, po fiksnim stopama, kako biste uvek imali dovoljno novca pri ruci da upravljate svojim finansijama i fleksibilno razvijate svoje poslovanje.

* Payoneer-ov program avansnog kapitala se bazira na procesu provere i korisnika i zemlje.

Saznajte više o paketu usluga

Kada su u pitanju pogodnosti koje Payoneer nudi prodavcima na online tržištima, nebo je granica. Saznajte više o prednostima upravljanja vašim plaćanjima preko Payoneer-a.

Saznajte više

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!