• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Chúng tôi cần phiếu bầu của bạn: Payoneer được đề cử Giải thưởng nhà sáng tạo PYMNTS

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
18 Tháng 02, 2015

Payoneer rất vui  mừng được thông báo rằng chúng tôi được đề cử cho giải thưởng “Sáng tạo B2B Tốt nhất tại Lễ trao giải Nhà sáng tạo PYMNTS 2015. Được xem như là sự ghi nhận danh giá nhất trong ngành thanh toán, Giải thưởng Nhà sáng tạo PYMNTS tự hào có một quy trình gửi, lựa chọn và bình chọn chưa từng có mang đầy tính cạnh tranh. Với hơn 600 công ty tham gia, 5 công ty đã được chọn để cạnh tranh cho 16 giải thưởng danh giá. Và bây giờ, chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn để giành CHIẾN THẮNG!!!

 

Để bình chọn cho Payoneer:

  1. Truy cập trang giải thưởng PYMTS
  2. Chọn Payoneer ở danh mục 2
  3. Gửi (bạn không cần bình chọn ở bất kỳ danh mục nào khác)

 

“Giải thưởng Nhà sáng tạo PYMNTS.com℠ là một sự kiện cao cấp trong lĩnh vực thanh toán, hội tụ các ngôi sao đang phát triển nhanh nhất và các công ty dẫn đầu nổi bật nhất trên thế giới.”

— Matthew Witheiler, Giám đốc, Flybridge Capital Partners

 

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!