• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Payoneer vinh hạnh giành giải thưởng lớn của tổ chức Paybefore năm 2015!

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
28 Tháng 01, 2015

Mỗi năm Paybefore vinh danh các công ty hoặc cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiêp dịch vụ tài chính qua giải thưởng Paybefore. Năm nay Payoneer rất vinh hạnh đã được chọn là công ty chiến thắng trong danh mục ”Think Local, Pay Global. Giải thường này đề cao các công ty có tác động đáng kể trong việc hỗ trợ , phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế sử dụng thẻ trả trước , điện thoại di động hoặc phương thức thanh toán mới.

Chúng tôi rất vinh dự nhận được nhận giải thưởng vô cùng uy tín của một tổ chức luôn đảm bảo việc nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong ngành công nghiệp tài chính trả trước . Paybefore là nhà cung cấp hàng đầu về các thông tin liên quan ngành công nghiệp trả trước. Họ sở hữu rất nhiều phương tiện truyền thông trên toàn thế giới,nơi mà họ báo cáo và theo dõi sự phát triển chung của ngành tài chính tín dụng. C

ác giải thưởng được trao bởi Paybefore vinh danh các công ty dịch vụ tài chính có các công nghệ, dịch vụ đột phá phục vụ người tiêu dùng. Các công ty thể hiện sáng tạo trong việc phát triển các chương trình nhằm giải quyết các nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Paybefore ,người tiêu dùng và các đối tác đã giúp chúng tôi giành giải thưởng này và là một động lực để Payoneer tiếp tục phấn đấu và đưa ra các giải pháp, sản phẩm dịch vụ hiểu quả nhất.

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!