• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Những điểm nhấn quan trọng của Payoneer: Nhìn lại năm 2018

Payoneer CommunityPayoneer Community
31 Tháng 12, 2018

2018 là một năm đầy bận rộn đối với chúng tôi tại Payoneer. Chúng tôi rất vui mừng khi nhìn lại một năm đầy ắp các hoạt động và thành tựu từ việc thành lập các văn phòng mới, có thêm những đối tác mới cũng như ra mắt các sản phẩm mới cho đến những sự kiện thành công trên toàn thế giới.

Để khởi động năm mới 2019 đầy hứa hẹn, chúng tôi muốn chia sẻ một số điểm nhấn nổi bật của mình trong năm qua với bạn.

final_year_in_review_infographics_VN V2
Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!