• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Payoneer được tổ chức BI Group đánh giá là “Một trong những nơi tốt nhất để làm việc”

Richard ClaytonRichard Clayton
18 Tháng 08, 2016

Payoneer đã nhận được giải thưởng Nơi Tốt Nhất Để Làm Việc từ Business Intelligence Group!  Tổ chức này tìm cách nhận biết những công ty đang tích cực làm việc để cải thiện hiệu suất của họ thông qua những nỗ lực nhằm thử thách người lao động trong các môi trường làm việc khiến mọi người vui vẻ và gắn kết.

“Tôi thường nói rằng có được một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực là cách bền vững duy nhất để xây dựng thành công lâu dài.  Thị trường, nhu cầu khách hàng, công nghệ, tình hình cạnh tranh – hiện giờ, tất cả những điều này đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.  Điều duy nhất chúng ta có thể thực sự cố gắng để kiểm soát là các nhân viên chúng tôi tuyển dụng và nền văn hóa mà chúng ta thúc đẩy,” Scott Galit, CEO Payoneer cho biết. “Chúng tôi vui mừng khi có một đội ngũ tuyệt vời và để thấy rằng nhân viên của chúng tôi cũng đồng ý rằng Payoneer là nơi tốt nhất để làm việc! Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và lấy nhân viên làm trọng tâm ở Payoneer.”

Các nhà nghiên cứu, bao gồm Gallup, đã xác định rằng mức độ hài lòng của nhân viên và sự gắn kết là những chỉ số quan trọng đối với năng suất lao động và sự hài lòng của khách hàng.

“Xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ vì đã đưa sự hài lòng và hiệu suất của nhân viên trở thành ưu tiên tại Payoneer,” Russ Fordyce, Giám Đốc Điều Hành của Business Intelligence Group cho biết. “Các nhân viên đã bình chọn và đưa ra các bằng chứng rõ ràng rằng đây chính là một công ty đặc biệt”

Việc đề cử cho giải thưởng Nơi Tốt Nhất Để Làm Việc đã được trình lên Business Intelligence Group vào tháng 4.  Nhân viên của Payoneer sau đó được yêu cầu đánh giá công ty trực tuyến về mức độ hài lòng và hiệu suất tổng thể.  Hơn một nửa số nhân viên trong công ty đã tham gia bình chọn và trao cho Payoneer xếp hạng 5/5 sao hoàn hảo!

“Xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ,” Galit tiếp tục. “Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp tục làm cho Payoneer là một nơi tuyệt vời để làm việc, và chúng tôi biết rằng nếu chúng ta làm điều đó Payoneer sẽ tiếp tục thành công lớn trong nhiều năm tới.”

lienhe1

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!