• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Việc thanh toán hóa đơn Amazon Advertising và Amazon Transparency của bạn giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn nhiều

Richard ClaytonRichard Clayton
4 Tháng 01, 2021

Thông tin tuyệt vời liên quan đến thanh toán! Hiện giờ, bạn có thể thanh toán cho các hóa đơn Amazon Advertising và Amazon Transparency trực tiếp từ trong tài khoản Payoneer của mình. Dịch vụ này giúp đơn giản hóa việc vận hành cửa hàng Amazon của bạn, cho phép bạn nhanh chóng thanh toán các hóa đơn của mình và tập trung hoàn toàn vào việc phát triển doanh nghiệp của bạn.

Thanh toán các hóa đơn Amazon Advertising của bạn

Để bắt đầu thanh toán cho các hóa đơn Amazon advertising của bạn, vui lòng thực hiện theo những bước được nêu bên dưới:

1. Trên trang Thực hiện Thanh toán trong tài khoản Payoneer của bạn, hãy bấm vào Thanh toán hóa đơn Amazon Advertising.

2. Bạn có thể tải lên hoặc chọn tùy chọn nhập chi tiết hóa đơn của mình theo cách thủ công.

amazon invoice details

3. Khi bạn chọn tùy chọn nhập chi tiết hóa đơn của mình theo cách thủ công, bạn sẽ cần chọn thị trường buôn bán trực tuyến Amazon nơi bạn đang bán hàng.

amazon marketplace

4. Sau đó, chọn số dư tiền tệ mà bạn muốn dùng để thanh toán, và nhập số tiền thanh toán cùng với số hóa đơn.

 amazon marketplace payment details

5. Nếu bạn đã tải lên hóa đơn của mình, bạn chỉ cần chọn số dư tiền tệ mà bạn muốn dùng để thanh toán. Nếu cần chuyển đổi tiền tệ, màn hình sẽ hiển thị số tiền phí bạn phải trả.

payment details

6. Bạn có thể xem lại khoản thanh toán của mình trước khi nó được gửi đi. Sau khi bạn thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận.

payment is on the way

Thanh toán các hóa đơn Amazon Transparency của bạn

Để bắt đầu thanh toán cho các hóa đơn Amazon Transparency của bạn, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Trên trang Tài khoản Ngân hàng trong tài khoản Payoneer của bạn, hãy thêm chi tiết ngân hàng liệt kê trên hóa đơn Amazon của bạn vào tài khoản Payoneer của bạn.

amazon transparency bank account

2. Bấm vào tab Thanh toán ở trên đầu màn hình của bạn. Chọn Thực hiện thanh toán từ trình đơn thả xuống và chọn thanh toán đến một tài khoản ngân hàng của người nhận.

3. Chọn số dư tiền tệ mà bạn muốn sử dụng để thực hiện thanh toán và tài khoản ngân hàng liệt kê trên hóa đơn Amazon của bạn. Nếu các đơn vị tiền tệ này giống nhau, một khoản phí sẽ hiển thị khi bạn nhập số tiền thanh toán.

Payoneer My Account payment details screen

4. Nếu các đơn vị tiền tệ này khác nhau, tỷ giá hối đoái sẽ hiển thị, trong đó bao gồm phí chuyển đổi.

Payoneer My Account payment details screen

5. Nhập số tiền thanh toán. Bạn có thể nhập số tiền bạn muốn gửi hoặc số tiền mà người nhận của bạn muốn nhận được.

Payoneer My Account payment details screen

6. Sau khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán, hãy bấm vào Xem lại để xem lại chi tiết thanh toán.

amazon transparency payment details

7. Bấm vào Thanh toán. Sau đó, bạn sẽ thấy màn hình xác nhận này trong đó hiển thị ID giao dịch của bạn.

Payoneer confirmation message

Đã xong! Bắt đầu thực hiện thanh toán bằng cách nhấp vào bên dưới.

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN THANH TOÁN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!