• Share on Facebook
 • Tweet This Post
 • Share on LinkedIn

Quản lý tiền tệ để đơn giản hóa các thanh toán toàn cầu của bạn

Payoneer CommunityPayoneer Community
24 Tháng 05, 2018

Ghi chú: Dịch vụ hiện không áp dụng tại Ấn Độ và Hàn Quốc.


Khi kinh doanh trên các thị trường quốc tế, bạn cần phải có khả năng dễ dàng truy cập tiền của mình bằng các loại ngoại tệ phổ biến bất cứ lúc nào.

Bây giờ với Payoneer,  bạn có thể quản lý các loại tiền tệ để bảo đảm rằng bạn có loại tiền tệ bạn cần cho các khoản thanh toán của mình. Đơn giản chỉ cần chuyển tiền giữa các số dư tài khoản Payoneer khác nhau của bạn với nhau để có được loại tiền tệ bạn cần, và sau đó thực hiện thanh toán của bạn.

Hơn nữa, quản lý tiền tệ có chi phí hợp lý! Chúng tôi sử dụng tỷ giá của thị trường tầm trung và mức phí thấp 0,5% đã được tính vào tỷ giá chuyển đổi vì vậy bạn sẽ luôn biết chính xác số tiền sẽ nhận được.

Tại sao tôi muốn quản lý tiền tệ bằng cách chuyển tiền giữa các số dư tài khoản tiền tệ của mình?

Chuyển tiền giữa các số dư tài khoản cho phép bạn luôn duy trì một số tiền sẵn có trong tài khoản bằng một loại tiền tệ cụ thể để:

 • Thực hiện các thanh toán nội mạng cho các nhà cung cấp và nhà cung ứng dịch vụ mà không tốn bất kỳ khoản phí nào
 • Thực hiện các khoản thanh toán Thuế GTGT
 • Truy cập tiền bằng một loại tiền tệ cụ thể mà bạn đang chuẩn bị phải thanh toán, nếu nhà cung ứng dịch vụ của bạn sử dụng hình thức Pay with Payoneer API để ghi nợ đối với tài khoản của bạn.

Nó hoạt động như thế nào

 1. Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn và nhấp vào Activity >Manage Currencies. Trang Manage Currencies mở ra.

 1. Chọn một số dư tài khoản cho loại tiền tệ bạn muốn chuyển.
 2. Chọn một số dư tài khoản cho loại tiền tệ bạn muốn nhận.
 3. Nhập số tiền. Bạn có thể chọn số tiền để chuyển hoặc số tiền để nhận.
 4. Nhấp vào Get Rate để xem tỷ giá và số tiền (đã bao gồm phí). Tỷ giá sẽ được giữ trong một khoảng thời gian ngắn.
 5. Nhấp vào SUBMIT để gửi yêu cầu và chuyển tiền giữa các số dư tài khoản của bạn.

Đã xong! Bạn sẽ nhận loại tiền tệ theo yêu cầu chỉ trong vòng vài phút.*

Ghi nhớ

 • Kể từ thời điểm yêu cầu được gửi đi, thông thường, tiền sẽ được chuyển tới số dư tài khoản tiếp nhận tiền trong vòng vài phút.*
 • Một số loại tiền tệ nhất định có thể đôi khi chịu ảnh hưởng bởi một số hạn mức định kỳ và không có tính khả dụng trong một số thời điểm. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trước khi hoàn tất yêu cầu.
 • Chúng tôi thường hỗ trợ các loại tiền tệ phổ biến (USD, EUR, MXN, GBP). Danh sách các loại tiền tệ được hỗ trợ có thể thay đổi theo thời gian và khác nhau tùy theo từng khu vực.
 • Bạn cần ít nhất hai loại tiền tệ được hỗ trợ để có thể quản lý tiền tệ. Nếu bạn cần thêm các loại tiền tệ khác, hãy liên hệ với chúng tôi.

QUẢN LÝ TIỀN TỆ

Nều cần biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm trang FAQ của chúng tôi.

*Trong một số trường hợp, có thể mất vài giờ để tiền xuất hiện trong số dư tài khoản của bạn.
Các dịch vụ phải tuân theo giới hạn cũng như yêu cầu về tính đủ điều kiện.

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!