• Share on Facebook
 • Tweet This Post
 • Share on LinkedIn

Cách sử dụng Chương trình Giới thiệu bạn bè

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
31 Tháng 08, 2017

Chương trình Giới thiệu bạn bè Payoneer là một cách thức tuyệt vời để kiếm thêm thu nhập chỉ đơn giản bằng cách giới thiệu  bạn bè của bạn về Payoneer. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Chương trình Giới thiệu bạn bè Payoneer đã được nâng cấp. Bây giờ bạn có thể truy cập vào phần chi tiết Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè) của bạn trực tiếp từ My Account (Tài khoản của tôi). Ngoài ra, bạn sẽ có một bảng điều khiển cá nhân có khả năng chia sẻ, kiểm soát và theo dõi các giới thiệu của bạn… tất cả đều một chỗ!

Đọc các hướng dẫn từng bước để tìm hiểu làm thế nào để kiếm được phần thưởng bằng cách chia sẻ Payoneer với bạn bè:

Cách truy cập vào chi tiết về Giới thiệu bạn bè của tài khoản

 1. Đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn.
 2. Từ menu chính, bấm Activity (Hoạt động) và sau đó Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè).

menu_blog

 1. Trang Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè) sẽ được hiển thị. Ở phía trên cùng của trang 2, các số liệu sẽ được hiển thị:
 • Số lượng bạn bè của bạn đã đăng ký với Payoneer thông qua giới thiệu của bạn
 • Số tiền mà bạn đã kiếm được thông qua chương trình Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè) cập nhật đến ngày hôm nay

Main dashboard_blog

Lưu ý rằng những con số này sẽ được hiển thị chỉ khi có ít nhất một người bạn đã đăng ký.

Cách chia sẻ liên kết Giới thiệu bạn bè 

Đường liên kết giới thiệu của bạn (URL) được hiển thị dưới biểu tượng chia sẻ. Bạn có thể sao chép và dán liên kết này vào một trang web, blog, trang đích, vv hoặc bạn có thể chia sẻ liên kết của bạn thông qua email hoặc trực tiếp lên Trang Tin Mới Facebook, Twitter và LinkedIn của bạn.

Share icons

Email – Để chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với các liên hệ qua email của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng email
 2. Thêm các địa chỉ email mà bạn muốn bao gồm
 3. Sử dụng các thông báo hiện tại chúng tôi đã tạo ra hoặc viết tin nhắn của riêng cá nhân bạn
 4. Nhấp vào Send (Gửi)

Share by email blog

Facebook – Để đăng liên kết giới thiệu trên trang Facebook của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng Facebook
 2. Nếu bạn không đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào tài khoản của bạn
 3. Thêm thông điệp cá nhân để nói với bạn bè của bạn lý do tại sao họ cần phải nhấp vào liên kết đó
 4. Nhấp Share (Chia sẻ)

Facebook share blog

Twitter – Để tweet liên kết giới thiệu của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng Twitter
 2. Nếu bạn không đăng nhập vào Twitter, bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào tài khoản của bạn
 3. Sử dụng các thông báo hiện tại chúng tôi đã tạo ra hoặc viết tin nhắn của riêng cá nhân của bạn
 4. Nhấn Tweet

Twitter share blog

LinkedIn – Để gửi đăng liên kết giới thiệu trong hồ sơ LinkedIn của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng LinkedIn
 2. Nếu bạn không đăng nhập vào LinkedIn, bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào tài khoản của bạn
 3. Thêm một thông điệp cá nhân trong hộp kiểm tra thông báo Share an update (Chia sẻ một bản cập nhật)
 4. Chọn xem liên kết này sẽ được hiển thị công khai hoặc chỉ hiển thị với những người bạn kết nối
 5. Chọn nếu bạn muốn gửi liên kết này để chỉ cho các cá nhân, hoặc tự động chia sẻ với tất cả các nhóm LinkedIn của bạn cũng bằng cách nhấn vào ô tương ứng.
 6. Nhấp Share (Chia sẻ)

LinkedIn share blog

Cách theo dõi liên kết Giới thiệu bạn bè 

Bây giờ bạn có thể theo dõi số liệu thống kê giới thiệu của bạn và theo dõi gửi email trực tiếp từ bên trong My Account (Tài khoản của tôi). Để xem các thống kê liên quan đến hoạt động Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè) của bạn, hãy nhấp vào Xem bạn See Your Share Stats (Xem Thống kê Chia sẻ).

see your share stats blog

1

 1. Shares (Chia sẻ) đây là tổng số người được giới thiệu mà bạn đã chia sẻ thông qua tất cả các phương pháp có sẵn. Dưới hình tròn là thông tin chia tiết về tổng số, được phân loại theo phương pháp giới thiệu.
 2. Signed Up (Đã đăng ký)đây là số lượng bạn bè  đã đăng ký vào Payoneer thông qua liên kết giới thiệu của bạn. Dưới hình tròn là thông tin chi tiết về tổng số, được phân loại theo phương pháp giới thiệu.
 3. Earned (Đã kiếm được)đây là số tiền mà bạn đã kiếm được,  trong chương trình Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè). Tổng số tiền xuất hiện cùng với số lượng bạn bè đó là những người cũng đã nhận được phần thưởng. Dưới hình tròn là bảng chi tiết tổng số tiền, phân loại theo các phương pháp giới thiệu của người bạn mà bạn đã đăng ký tới Payoneer.

 

Tại sao tôi không thấy số liệu thống kê giới thiệu của tôi?

Nếu bạn đã là một người sử dụng tích cực trong chương trình Refer A Friend (Giới thiệu bạn bè) trước đó thì các số liệu tích lũy của bạn sẽ tự động được xuất sang ứng dụng mới; tuy nhiên, họ sẽ không được phân loại theo phương pháp giới thiệu. Thay vào đó, những con số này sẽ được phân loại như Till Dec. 2015 (Đến Tháng 12 năm 2015).

 

Cách thức sử dụng danh sách “Sent Emails” (Email đã gửi)

Sent emails blog

Danh sách này bao gồm các chi tiết sau đây:

 1. Email address (Địa chỉ email)đây là địa chỉ email của người bạn đã nhận được liên kết giới thiệu của bạn.
 2. Referral Status (Tình trạng Giới thiệu) – đây là tình trạng hiện tại của người giới thiệu.
 • Shared (Được chia sẻ) – bạn đã gửi một liên kết chia sẻ cho bạn bè của mình
 • Signed Up (Đã đăng ký) – người bạn của bạn đã đăng ký tới Payoneer
 • Rewarded (Được thưởng) – người bạn của bạn đã kiếm được ít nhất $1000. Cả bạn và bạn bè của bạn đều được thưởng $25.
 1. Last Update (Cập nhật Gần nhất)đây là ngày và thời gian mà tình trạng giới thiệu đã được cập nhật.

Để xem nhanh danh sách:

 • Hãy sử dụng các hình tam giác theo các tiêu đề cột để sắp xếp thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Sử dụng hộp tìm kiếm để xác định vị trí một địa chỉ email cụ thể.
 • Cuộn qua toàn bộ danh sách bằng cách nhấn Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải của danh sách.

 

Bây giờ bạn có tất cả các công cụ và thông tin bạn cần để bắt đầu Giới thiệu bạn bè của bạn đến Payoneer và nhận được phần thưởng. Để xem đường liên kết giới thiệu cá nhân của bạn, hãy đăng nhập vào Payoneer!

Đăng nhập ngay

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!