• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Kích hoạt thẻ Payoneer prepaid Mastercard® của tôi như thế nào

Payoneer CommunityPayoneer Community
15 Tháng 05, 2018

Bạn muốn bắt đầu sử dụng thẻ Payoneer Prepaid Mastercard của mình? Vui lòng đọc hướng dẫn kích hoạt thẻ từng bước của chúng tôi.

Bước 1

Đăng nhập  vào Payoneer.

Bước 2

Chọn Settings > Card Management, tìm thẻ bạn muốn kích hoạt và nhấp vào KÍCH HOẠT.

 

Bước 3

Điền thông tin thẻ của bạn

  • Nhập số thẻ bao gồm 16 chữ số của bạn như xuất hiện trên thẻ (không sử dụng dấu gạch nối).
  • Chọn một số gồm 4 chữ số cho mã PIN cá nhân của bạn. (Mã PIN này sẽ được yêu cầu khi sử dụng thẻ của bạn để rút tiền từ máy ATM và khi thực hiện mua sắm. Hãy bảo đảm không bao giờ chia sẻ số này với bất kỳ ai.)
  • Nhập lại mã PIN cá nhân của bạn và nhấp vào

Bạn sẽ thấy một xác nhận trực tuyến rằng thẻ của bạn đã được kích hoạt thành công.

 

Đã xong! Bạn đã sẵn sàng để sử dụng thẻ Payoneer Prepaid Mastercard®! Bạn có thể truy cập tiền của mình từ bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Đừng quên rằng thẻ Payoneer của bạn là thẻ trả trước và cần phải nạp tiền trước khi sử dụng! Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!