• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Tôi muốn rút tiền về ngân hàng của tôi nhưng không thấy có sẵn tùy chọn này? Tôi sẽ làm gì lúc này?

Richard ClaytonRichard Clayton
22 Tháng 08, 2016

2016

Payoneer cung cấp cho người dùng toàn cầu khả năng nhận tiền từ khắp nơi trên thế giới và một số cách thức để tiếp cận các nguồn tiền của họ.  Khả năng sẵn có của nhiều dịch vụ có thể dựa vào một số yếu tố.  Hãy bắt đầu bằng việc xác định cách thức bạn hiện đang nhận được các nguồn tiền:

Có phải bạn đang nhận các nguồn tiền từ nhiều sàn giao dịch?

Payoneer đang hợp tác cùng với các công ty như Fiverr, Upwork, 99Designs, PeoplePerHour, Clickbank, Wish, Lazada và hơn 2000 công ty khác để cho phép những người như bạn có cơ hội kết nối với các khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty sẽ cung cấp mọi công cụ để bạn có thể tiến hành kinh doanh trên toàn cầu, và Payoneer đảm bảo bạn sẽ được trả tiền nhanh chóng với chi phí tiết giảm cũng như sẽ đưa ra các tùy chọn linh hoạt để bạn sử dụng được khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Bằng cách chọn Payoneer làm phương thức thanh toán trong thị trường ưa thích của mình, bạn có thể nhận được khoản thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn (hiện có sẵn ở hơn 200 quốc gia và hơn 50 loại tiền tệ). Không cần phải thực hiện thêm bất cứ bước nào để rút tiền của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể có tùy chọn (có sẵn với một số đối tác tuyển chọn) để nhận tiền trực tiếp vào Thẻ Trả Trước Payoneer Prepaid Mastercard®.  Điều này sẽ cho phép bạn rút tiền tại các máy ATM trên toàn thế giới cũng như có thể mua hàng trực tuyến hoặc trong các cửa hàng, ở bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ Mastercard®.

Có phải bạn đang nhận các nguồn tiền từ khách hàng trực tiếp?

Nếu bạn làm việc trực tiếp với khách hàng, Payoneer cung cấp một số giải pháp nhận thanh toán quốc tế. Trong hoàn cảnh này, bạn sẽ nhận được tiền trực tiếp vào tài khoản Payoneer của mình và sau đó có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương của bạn.

Dịch Vụ Rút Tiền Về Ngân Hàng Địa Phương cho phép bạn rút tiền về một tài khoản ngân hàng dưới tên của bạn và quốc gia bạn cư trú. Nếu bạn có một tài khoản ngân hàng nước ngoài dưới tên của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm chứng từ để xử lý yêu cầu của bạn.

Dịch vụ này có hỗ trợ cho quốc gia của tôi không?

Xin lưu ý rằng dịch vụ này tùy vào tình trạng sẵn có của khu vực. Để kiểm tra đồng tiền nào được hỗ trợ cho quốc gia của bạn, hãy nhấn vào đây.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!