• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn
Make a Payment - Payoneer Account

Phương thức thanh toán đơn giản cho đối tác, thành viên nhóm

Richard ClaytonRichard Clayton
12 Tháng 01, 2016

Bạn cần thanh toán cho một thành viên trong nhóm, nhà cung cấp hoặc nhà thầu? Chúng tôi rất vui  khi thông báo rằng giờ đây bạn có thể sử dụng dịch vụ Make a Payment (Thực hiện một thanh toán) của chúng tôi để thanh toán như cho bất kỳ ai, ngay cả khi họ chưa có tài khoản Payoneer.

Sau đây là những gì bạn nên biết về dịch vụ Make a Payment (Thực hiên một thanh toán)

  • Miễn phí. Bạn sẽ không phải trả phí, ngay cả khi bạn đang thực hiện thanh toán quốc tế.
  • Đơn giản. Bạn có thể thanh toán hầu như cho bất kỳ ai, đơn giản bằng cách nhập vào địa chỉ email của họ, số tiền thanh toán và lý do thanh toán. Nếu người nhận chưa có tài khoản Payoneer, chúng tôi sẽ tự động gửi cho họ lời mời đăng kí và rút thanh toán từ họ
  • Hoạt động 24/7. Bạn có thể thực hiện thanh toán bất kỳ lúc nào bạn muốn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Payoneer của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu dịch vụ này không mở cho tôi?

Có hai khả năng – hoặc là bạn cần phải hội đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ  này;  hoặc tài khoản của bạn có hạn chế riêng . Hãy tìm hiểu cả hai trường hợp sau

Điều kiện

  • Nhiều người dùng Payoneer nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Tài khoản của bạn có thể chỉ mở để thực hiện thanh toán với một trong những loại tiền tệ đó. Để kiểm tra dịch vụ Make a Payment  có đang được mở cho bạn hay không, hãy đăng nhập vào Payoneer và chọn một tài khoản tiền tệ từ menu thả xuống của ‘My Account” . Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ thấy nút Pay (Thanh toán) xuất hiện trên thanh tùy chọn.

 

  • Bạn đang nhận thanh toán từ các đối tác hiện tại hoặc thông qua Global Payment Service? Thông thường, chúng tôi chỉ mở dịch vụ “đặc biệt”  này cho những khách hàng đã và đang nhận thanh toán từ các đối tác tin cậy hoặc thông qua các dịch vụ phổ biến nhất của chúng tôi. Cách tốt nhất để hội đủ điều kiện là bắt đầu nhận thanh toán.

 

  • Bạn đã điền vào bản câu hỏi và gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân ?  Đôi khi chúng tôi chỉ cần thêm một chút thông tin về bạn, trước khi chúng tôi có thể mở dịch vụ này, vì vậy nếu bạn chưa thực hiện hai điều trên, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cung cấp thông tin đầy đủ

Hạn chế

Dịch vụ này có thể bị hạn chế theo đối tác, quốc gia hoặc ngành nghề của chủ tài khoản. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!