• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Việc thanh toán cho các hóa đơn sử dụng dịch vụ Transparency và Quảng cáo trên Amazon của bạn hiện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều

Richard ClaytonRichard Clayton
17 Tháng 05, 2020

Thông tin tuyệt vời liên quan đến các dịch vụ thanh toán! Giờ đây, bạn có thể thanh toán cho các hóa đơn sử dụng giải pháp chống hàng giả Transparency và Quảng cáo trên Amazon của bạn trực tiếp từ trong tài khoản Payoneer của bạn. Dịch vụ hoàn toàn mới này giúp đơn giản hóa việc vận hành gian hàng Amazon của bạn, cho phép bạn nhanh chóng thanh toán cho các hóa đơn của mình và tập trung hoàn toàn vào việc phát triển doanh nghiệp của bạn.

Để bắt đầu thanh toán cho các hóa đơn của bạn, vui lòng làm theo các bước được nêu ở dưới đây:

1. Trên trang Thực hiện Thanh toán trong tài khoản Payoneer của bạn, hãy nhấn vào dịch vụ Amazon mà bạn đang sử dụng.

make a payment/pay amazon services

2. Bạn có thể tải lên hoặc chọn tùy chọn nhập chi tiết hóa đơn của bạn theo cách thủ công.

amazon invoice details

3. Khi bạn chọn tùy chọn nhập chi tiết hóa đơn của mình theo cách thủ công, bạn sẽ cần chọn thị trường buôn bán trực tuyến mà bạn đang bán hàng.

amazon marketplace

4. Sau đó, chọn số dư tiền tệ mà bạn muốn dùng để thanh toán, và nhập số tiền thanh toán cùng với số hóa đơn.

 amazon marketplace payment details

5. Nếu bạn đã tải lên hóa đơn của mình, bạn chỉ cần chọn số dư tiền tệ mà bạn muốn dùng để thanh toán. Nếu cần chuyển đổi tiền tệ, màn hình sẽ hiển thị số tiền phí bạn phải trả.

payment details

6. Bạn có thể xem lại khoản thanh toán của mình trước khi nó được gửi đi. Sau khi bạn thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận.

payment is on the way

Đã xong! Bắt đầu thực hiện thanh toán bằng cách nhấp vào bên dưới.

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN THANH TOÁN

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!