• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Đơn giản hóa công việc kinh doanh của bạn với tính năng thực hiện thanh toán theo lô đến tài khoản ngân hàng của người nhận

Guy KaplanGuy Kaplan
28 Tháng 01, 2021

Lưu ý: Bài blog này phù hợp với những người dùng Payoneer để gửi và nhận thanh toán. Nếu bạn có tài khoản Payoneer chỉ để gửi thanh toán, bạn có thể tham khảo cách thức thực hiện thanh toán theo lô ở đây.

Bạn có cần thanh toán cho nhiều nhà cung cấp, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ vẫn chưa có tài khoản Payoneer không? Với Payoneer, sứ mệnh của chúng tôi là đơn giản hóa và hợp lý hóa quá trình thanh toán bằng cách cho phép bạn thực hiện thanh toán đơn lẻ hoặc thanh toán theo lô lên tới 1000 khoản thanh toán đến các tài khoản ngân hàng của người nhận.

Để tìm hiểu thêm về việc thực hiện thanh toán đơn lẻ, nhấp vào đây.

Với tính năng thanh toán theo lô, bạn sẽ có khả năng:

  • Gửi lên tới 1000 khoản thanh toán và thanh toán từ nhiều số dư khác nhau đến nhiều tài khoản tiền tệ khác nhau trong cùng một tệp thanh toán.
  • Dễ dàng thiết lập thanh toán hóa đơn theo định kỳ với biểu mẫu hóa đơn dễ sử dụng và thân thiện với người dùng của chúng tôi.
  • Tiết kiệm thời gian quý báu và tiền bạc của bạn bằng cách quản lý các thanh toán của bạn ở một nơi hợp nhất theo nhu cầu của bạn.
  • Tận hưởng mức phí và tốc độ thanh toán tương tự như khi bạn gửi đi một khoản thanh toán đơn lẻ.

Lưu ý: Trước khi bạn thực hiện thanh toán theo lô, hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm tài khoản ngân hàng của người nhận vào tài khoản Payoneer của bạn. Để thêm tài khoản ngân hàng của người nhận, vui lòng bấm vào đây.

Tính năng thanh toán theo lô hoạt động như thế nào?

Tất cả những gì bạn cần làm là tải lên một tệp thanh toán trong đó liệt kê từng khoản thanh toán riêng biệt. Bạn sẽ có cơ hội xác minh rằng thông tin thanh toán của bạn là chính xác. Hãy gửi tệp thanh toán của bạn để xử lý và chúng tôi sẽ thực hiện phần việc còn lại!

Ngay sau khi một khoản thanh toán riêng biệt được tính thành công vào số dư của bạn, bạn sẽ có khả năng xem khoản thanh toán đó tại trang Giao dịch trong tài khoản của mình. Các thanh toán thông thường cần từ 1-3 ngày làm việc để được chuyển đến từng người nhận. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email tóm tắt tất cả các khoản thanh toán đã được tính thành công vào số dư của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng thực hiện thanh toán theo lô.

Thực hiện thanh toán theo lô ngay hôm nay

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!