• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Platite saradnicima i partnerima direktno na njihov bankovni račun!

Itai DishiItai Dishi
October 15, 2021

Stižu nove uzbudljive vesti o načinima plaćanja! Sve saradnike i partnere sada možete da isplatite direktno sa vašeg Payoneer računa, čak i ako oni nemaju Payoneer nalog!
Ova nova usluga rezultat je naših stalnih napora da unapredimo i pojednostavimo postupak plaćanja. Do nedavno ste mogli da izvršite plaćanja samo putem Payoneer računa. Sada, u samo nekoliko klikova, možete isplatiti saradnike ili poslovne partnere putem bankovnog transfera sa Payoneer platforme.
Da to učinite, pratite sledeće korake:

  1. 1. Kliknite na Pay u vrhu ekrana i izaberite Make a Payment iz padajućeg menija, a zatim odaberite da izvršite plaćanje na bankovni račun primaoca.

MAP

2. Da li ovog primaoca po prvi put isplaćujete putem Payoneer platforme? Kliknite na Settings u vrhu ekrana i izaberite Bank Accounts iz padajućeg menija. U delu ekrana u kome stoji Bank Accounts izaberite Recipient Accounts i unesite podatke o bankovnom računu primaoca..

make a payment bank account

3. Izaberite račun u valuti u kojoj želite da izvršite plaćanje i bankovni račun primaoca. Ako su valute iste, provizija će biti prikazana kada unesete iznos za uplatu.

make a payment payment details

Ako su valute različite, biće prikazan devizni kurs sa uračunatom provizijom za razmenu valuta.

make a payment payment details (2)

4. Unesite iznos za uplatu. Možete da unesete iznos koji želite da uplatite ili iznos koji primalac očekuje da primi.

make a payment payment details (3)

5. Kada unesete sve podatke, kliknite na Review da biste pregledali i proverili tačnost unetih podataka.

make a payment payment details (4)

6. Kliknite na Pay. Tada ćete videti ovaj ekran za potvrdu na kome je prikazan i ID broj vaše transakcije.

make a payment confirmation

SAZNAJTE VIŠE

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!