• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn
how to seal the deal with freelance clients

3 načina da zaključite posao sa frilens klijentima

Richard ClaytonRichard Clayton
April 14, 2022

Kada klijenti koji žele da angažuju frilensere započnu svoju pretragu, njihov glavni kriterijum nije najniža cena već kako da dobiju najbolji rezultat u zadatom roku i to po razumnoj ceni.

Kada su angažovanje frilensera i njihov rad na daljinu u pitanju, klijenti imaju tendenciju da budu izuzetno sumnjičavi ukoliko frilenser fizički ne sedi pored njih. Od samog početka prilično oklevaju, naročito jer je angažovanje frilensera novo za njih.

U epizodi “Podizanje granice”, Matthew Mottola, autor The Human Cloud, ulazi duboko u umove vaših postojećih i potencijalnih klijenata i otkriva 3 praktična načina da zaključite posao sa svojim klijentima.

Pogledajte celu epizodu!

Za početak, hajde da što bolje razumemo način razmišljanja klijenata.

1. Klijenti ne vole rizik

Za mnoge klijente, angažovanje frilensera može biti potpuna nepoznanica tako da možete očekivati dosta oklevanja kada je reč o potrazi za talentom na daljinu. Da li ćete moći da isporučite njihov projekat na vreme i u skladu sa idealnim budžetom? To su neke od nedoumica koje mogu navesti klijente da se povuku.

2. Klijenti ne znaju kako da vas angažuju

Verovali ili ne, klijenti zapravo ne znaju kako da vas angažuju, niti koji je tačno set veština potreban da bi se posao završio a najčešće, ne znaju ni prosečnu cenu projekta. Tu vi nastupate i preuzimate posao i vođstvo na projektu. Time ćete im pokazati i svoju vrednost.

3. Klijenti žele da budete samostalni

Klijenti apsolutno ne žele da se bave vama, jer vaš posao mogu dati i agenciji. Oni žete da VI budete nezavisni i isporučite uslugu onako kako ste im i predložili na početku.

Što se tiče sledećih koraka, šta je to što vi možete da uradite kako biste zaključili posao sa klijentima? Hajde da razložimo vaš poslovni pristup u 3 faze: pre, tokom i nakon kontakta sa klijentom.

1. Unapred pripremite standardni formular za prijavu

Prva faza je sve što se dešava pre nego što klijenti uopšte dođu do vas. Vaš zadatak je da im olakšate potragu do vas i vaših kvalifikacija. Napravite neku vrstu formulara gde će klijenti moći da izaberu za koje usluge žele da vas angažuju. Postavite ga na veb-sajt ili na društvene mreže i podstaknite ih da se odluče za vas. Uključite i link za sastanak sa vama kako bi odmah mogli i da ugovore vreme razgovora.

2. Pripremite kvalitetna pitanja za razgovor

Tokom prvog telefonskog razgovora sa potencijalnim klijentom, što se dešava tokom druge faze, pobrinite se da unapred pripremite listu zaista dobrih pitanja. Razgovor bi trebalo da teče prirodno a jedno od najvažnijih pitanja koje im možete postaviti jeste kako će vas upoređivati sa onim što im je važno, zašto ste im potrebni i koje su njihove alternative. Pored toga, trebalo bi da pričate samo 30-40% vremena a ostatak vremena bi oni trebalo da odgovaraju na vaša pitanja.

3. Pošaljite ponudu

Nakon što se imali sjajan razgovor sa njima, hajde da zakoračimo u teću fazu u kojoj klijentu šaljete predračun ili kompletan predlog projekta/izveštaja o radu u kojem jasno navodite sve detalje koje možete isporučiti. Na taj način vaš klijent, na jednom mestu, može videti za šta vas sve angažuje.

Zaključak

Da rezimiramo, važno je da imate na umu da su klijenti izuzetno zauzeti većinu vremena, da oklevaju da vas angažuju jer ne znaju šta im je tačno potrebno a žele da budete nezavisni. Sve ovo možete ublažiti kada pojednostavite gore opisane faze i olakšate im time da znaju za šta vas angažuju, obavite odličan razgovor sa pravim pitanjima a potom im odmah pošaljete ponudu ili fakturu.

Srećno!

Ako radite za klijente u inostranstvu i potreban vam je brz i siguran način da primate svoje uplate, Payoneer može da pomogne. Uz Payoneer platformu za globalna plaćanja, pomoći ćemo vam da s lakoćom primate uplate od strane vodećih frilens platformi i klijenata širom sveta. Vi se, u tom slučaju, možete fokusirati na razvoj poslovanja.

Primajte globalne uplate preko Payoneer-a

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!