• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Hướng dẫn cho nhà phát triển iOS có thể nhận thanh toán quốc tế với Payoneer

Richard ClaytonRichard Clayton
20 Tháng 04, 2016

AppStore và các ứng dụng iOS của Apple ngày nay trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, cho phép các nhà phát triển trên toàn thế giới quảng bá nhiều ứng dụng di động của họ. Tuy nhiên, một khía cạnh thường bị bỏ qua là cách các nhà phát triển phần mền  nhận được thù lao của họ.

Ở một số nước, chuyện này lại khá đơn giản. Tuy nhiên ở nhiều nước, việc nhận thanh toán quốc tế có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dịch Vụ Thanh Toán Toàn Cầu của Payoneer mang đến cho các nhà phát triển khắp thế giới một giải pháp nhận thanh toán trên toàn cầu nhanh chóng và đơn giản.

Cách thức dịch vụ này hoạt động?

Đăng ký Payoneer. Nếu bạn đã là người dùng Payoneer, chỉ cần liên hệ với chúng tôi và yêu cầu đơn đăng ký Dịch Vụ Thanh Toán Toàn Cầu. Sau khi đã được chấp thuận, bạn sẽ có quyền truy cập vào một tài khoản nhận USD có thể dùng để rút tiền kiếm được của bạn từ AppStore của Apple. Để thiết lập tài khoản iTunes Connect của bạn với Dịch Vụ Thanh Toán Toàn Cầu:

  1. Trên trang chính iTunes Connect, hãy nhấp vào Contracts, Tax, and Banking (Hợp đồng, Thuế và Ngân hàng).

Apple_1

  1. Trong cột Bank Info (Thông tin Ngân hàng), hãy nhấp vào Set Up (Thiết lập).

Apple_2

  1. Nhập thông tin chi tiết cho tài khoản nhận USD của bạn như được hiển thị trong tài khoản của bạn.

Apple_5

 

Apple_6

  1. Sau khi bạn đã hoàn tất việc nhập thông tin chi tiết tài khoản nhận USD của mình, hãy quay trở lại trang Contracts, Tax, and Banking (Hợp đồng, Thuế và Ngân hàng) và nhấp vào Set Up (Thiết lập) trong cột Tax Info (Thông tin Thuế).

Apple_7

  1. Bạn cần điền đầy đủ các biểu mẫu thuế cần thiết. Dưới mục U.S. Tax Forms (Biểu mẫu Thuế Hoa Kỳ), hãy nhấp vào Set Up (Thiết lập).

Apple_8

  1. Điền tất cả các thông tin bắt buộc và xác nhận Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner (Chứng nhận Tình trạng Người nước ngoài của Chủ sở hữu Thụ hưởng).

Apple_9

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!