• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Nhận thanh toán từ ClickBank về Payoneer

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
27 Tháng 04, 2012

Chúng tôi xin vui mừng thông báo ClickBank và Payoneer đã chính thức hợp tác để cung cấp cho bạn với các giải pháp cải thiện thanh toán toàn cầu! Theo danh mục kết nối Direct Deposit từ ClickBank với tài khoản US của Payoneer, bạn có thể nhận được các khoản thanh toán ClickBank của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn đang sử dụng ClickBank nhưng chưa có một tài khoản Payoneer, bạn có thể đăng kí một tài khoản ở đây. Một khi ứng dụng tài khoản Payoneer của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một e-mail với thông tin dịch vụ thanh toán tài khoản US của bạn. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tài khoản tài khoản US của bạn tại Payoneer bằng cách vào mục “Receive Money” chọn “My US Payment Service Profile.”
Chọn Payoneer như một phương thức nhận thanh toán từ ClickBank rất đơn giản:

1) Đăng nhập vào tài khoản ClickBank Account

2) Nhấp vào mục “Account Settings”

3) Chọn “Payment Information” và nhấp vào “Edit”

4)    Khi bạn ở trong trang “Payment Information Editor” :

  • Chọn “Direct Deposit”
  • “United States” sẽ là ngân hàng của bạn
  • Điền thông tin tài khoản ngân hàng US của bạn được liệt kê chi tiết trong tài khoản Payoneer account (bank name là tên ngân hàng US; Account number; Routing Code)
  • Chọn Checking

5)   Sau khi hoàn thành việc điền thông tin, chọn “Save Changes” và bắt đầu nhận thanh toán từ click bank về tài khoản Payoneer!

Bạn có thể tham dự nhóm Facebook của cộng đồng Việt Nam? Hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter và Google+? Hãy tham dự Payoneer Community Forums hoặc trên LinkedIn!

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!