• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Kiểm soát chương trình cài đặt nạp tiền vào thẻ của bạn!

Richard ClaytonRichard Clayton
12 Tháng 07, 2020

Tại Payoneer, chúng tôi luôn tâm niệm rằng mỗi khách hàng là duy nhất và mỗi doanh nghiệp đều có một cách quản lý thanh toán khác nhau. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn cố gắng cung cấp nhiều sự lựa chọn linh hoạt nhất có thể, để bạn có khả năng cá nhân hóa cách bạn sử dụng Payoneer đúng theo nhu cầu của bạn. Và giờ đây, chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho bạn có sự linh hoạt hơn trong việc cài đặt nạp tiền vào thẻ trả trước của bạn.

Trong vài năm qua, nếu bạn đã đăng ký sử dụng Payoneer trên trang web của chúng tôi, bạn đã nhận được một tài khoản mà ở đó tiền của bạn được giữ trong nhiều số dư tiền tệ khác nhau (USD, EUR, GBP v.v…), cũng như tùy chọn đăng ký dùng một thẻ trả trước. Một số người đặc biệt thích sự thuận tiện và dễ sử dụng cũng như tốc độ của thẻ, vì vậy đã chọn dùng thẻ. Một số người khác lại thích rút tiền về tài khoản ngân hàng của họ hoặc thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp và đã chọn không dùng thẻ.

Nếu bạn đã chọn sử dụng thẻ, Payoneer tự động nạp tiền ở mức tối đa để luôn có tiền trong thẻ. Cơ chế này đã vận hành tốt trong thời gian vừa qua, nhưng chúng tôi đã bắt đầu nhận được phản hồi rằng một số người muốn có quyền kiểm soát nhiều hơn nữa đối với cơ chế nạp tiền vào thẻ.

Và hôm nay, chúng tôi có một thông tin tuyệt vời! Bạn hiện có thể kiểm soát việc cài đặt nạp tiền vào thẻ của mình và chọn liệu bạn muốn nạp tiền vào thẻ trả trước của bạn từ số dư tài khoản Payoneer của bạn hay không! Vậy, cụ thể, tính năng này hoạt động như thế nào?

Quản lý chương trình cài đặt nạp tiền vào thẻ của bạn

Quản lý chương trình cài đặt nạp thẻ của bạn là một quy trình đơn giản và có thể chia ra như sau:

  • Bật tính năng nạp tiền vào thẻ nếu bạn muốn truy cập tiền của mình tại máy ATM và mua sắm trực tuyến/ tại cửa hàng.

top-up on

  • Tắt tính năng nạp tiền vào thẻ nếu bạn muốn giữ toàn bộ số tiền trong số dư tài khoản Payoneer của mình để rút tiền và thực hiện thanh toán. Xin lưu ý rằng bất kỳ khoản tiền nào có trên thẻ của bạn trước khi bật hoặc tắt tính năng nạp thẻ vẫn sẽ được duy trì ở đó.

• Turn off card top-up if you’re happy to keep all funds in your Payoneer balance for withdrawals and payments. Note that whatever funds are on your card before turning off card top-up will remain there.

  • Đặt hạn mức tùy chỉnh để kiểm soát số tiền được chuyển từ số dư tiền tệ Payoneer của bạn sang thẻ trả trước của bạn.

Tài khoản của tôi có tính năng mới này không?

Nếu bạn đã đăng ký sử dụng Payoneer trên trang web của chúng tôi, theo mặc định, rất có thể các khoản thanh toán của bạn sẽ chuyển vào số dư tiền tệ của bạn với tùy chọn đăng ký một thẻ trả trước. Bây giờ tính năng mới này cho phép bạn bật hoặc tắt cơ chế nạp tiền vào thẻ.

Nếu bạn đã đăng ký sử dụng Payoneer thông qua một trong những khách hàng khối doanh nghiệp của chúng tôi, chẳng hạn như Airbnb hay Upwork, bạn có thể có một sản phẩm thẻ độc lập. Trong trường hợp này, tất cả các khoản thanh toán bạn nhận được ngay lập tức được chuyển vào thẻ trả trước của bạn và bạn có thể truy cập chúng tại máy ATM và các điểm bán hàng, hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể có một số dư ảo được liên kết để duy trì tiền của bạn ngay khi tiền trên thẻ trả trước của bạn đạt tới hạn mức tối đa của thẻ. Đối với loại tài khoản này, toàn bộ các khoản tiền tự động chuyển vào thẻ của bạn và bạn sẽ không có số dư tài khoản Payoneer.

Hỏi Đáp Thường Gặp

Nạp tiền vào thẻ có nghĩa là gì và cài đặt nạp tiền vào thẻ là gì?

Khi chúng tôi nạp tiền vào thẻ Payoneer Prepaid Mastercard của bạn, chúng tôi chuyển tiền vào thẻ trả trước của bạn và bạn có thể sử dụng khoản tiền đó tại máy ATM hoặc mua sắm trực tuyến/ tại cửa hàng. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả sau khi chúng tôi nạp tiền vào thẻ của bạn, số dư tiền tệ bạn thấy trên trang chủ Payoneer phản ánh toàn bộ quỹ tiền bạn có đối với một đơn vị tiền tệ nhất định (bao gồm cả số tiền sẵn có trên thẻ).

Chương trình cài đặt nạp thẻ cho phép bạn bật hoặc tắt tính năng nạp thẻ để phù hợp với nhu cầu của bạn cũng như của doanh nghiệp.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi bật tính năng nạp tiền vào thẻ?

Khi tính năng nạp thẻ được bật, chúng tôi tự động chuyển tiền từ số dư của bạn vào thẻ để bạn có thể sử dụng thẻ tại máy ATM hoặc mua sắm trực tuyến/ tại cửa hàng. Mỗi lần thực hiện nạp thẻ, thẻ của bạn sẽ được nạp tới hạn mức cho phép của nó.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi tắt tính năng nạp tiền vào thẻ?

Khi tính năng nạp thẻ được tắt, Payoneer không sử dụng số tiền hiện có trong số dư của bạn hoặc bất kỳ khoản thanh toán mới nào để nạp vào thẻ của bạn. Số tiền đã có trong thẻ của bạn vẫn duy trì ở đó để bạn sử dụng tại máy ATM hoặc để mua sắm trực tuyến/ tại cửa hàng.

Tôi có thể thay đổi chương trình cài đặt nạp tiền vào thẻ như thế nào?

Để thay đổi cài đặt nạp thẻ của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Payoneer.
  2. Chọn Cài đặt > Các Thẻ Payoneer.
  3. Xác định thẻ mà bạn muốn thay đổi chương trình cài đặt nạp thẻ, và nhấp vào biểu tượng cài đặt (hình bánh răng) bên cạnh dòng Bật/ tắt nạp thẻ.
  4. Sử dụng nút bật tắt để bật hoặc tắt tính năng nạp tiền vào thẻ, tùy theo yêu cầu của bạn.
  5. Bấm vào Lưuđể lưu lại cài đặt.

Nếu bạn đã tắt tính năng nạp tiền, tiền sẽ không được chuyển vào thẻ của bạn nữa. Nếu bạn đã bật tính năng nạp tiền, thẻ của bạn sẽ được nạp tới hạn mức cho phép của nó tại khoảng thời gian nạp tiền theo lịch trình kế tiếp.

Chu kỳ nạp tiền của Payoneer từ số dư tiền tệ của tôi vào thẻ Payoneer Prepaid Mastercard® của tôi như thế nào?

Nếu bạn bật tính năng nạp tiền vào thẻ, Payoneer sẽ chuyển tiền vào thẻ của bạn theo chu kỳ mỗi giờ một lần với điều kiện thẻ của bạn duy trì số tiền ít hơn hạn mức cho phép của nó. Thẻ sẽ được nạp đến hạn mức cho phép của nó.

Khi bật tính năng nạp tiền vào thẻ, tôi có thể kiểm soát số tiền được chuyển vào thẻ của mình mỗi lần nạp tiền không?

Có, bạn cũng có thể kiểm soát số tiền Payoneer chuyển vào thẻ của bạn. Chỉ cần chọn tùy chọn “Hạn mức tùy chỉnh”, bạn sẽ có khả năng thiết lập số tiền được chuyển từ số dư tài khoản của bạn sang thẻ trả trước của bạn. Mỗi lần nạp tiền, thẻ của bạn sẽ được nạp đến hạn mức cho phép của nó. Nếu số dư của bạn duy trì số tiền ít hơn hạn mức cho phép, tất cả tiền trong số dư sẽ được chuyển vào thẻ.

Số tiền hiện có trên thẻ Payoneer Prepaid Mastercard® của tôi có thể được chuyển ngược trở lại số dư của tôi không (để chúng không còn khả dụng trên thẻ nữa)?

Không. Chức năng này hiện tại không khả dụng. Ngay cả sau khi bạn tắt tính năng nạp tiền vào thẻ, số tiền đã được chuyển vào thẻ của bạn vẫn duy trì ở đó cho đến khi bạn chi tiêu hoặc rút chúng tại máy ATM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!