• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn
connect payoneer account banner

Cách thêm nhiều công ty đối tác vào tài khoản Payoneer

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
19 Tháng 02, 2020

Bạn là người làm việc tự do trên cả Upwork lẫn Fiverr?Hoặc có lẽ bạn đang bán hàng trên cả Amazon lẫn Wish? Một trong những câu hỏi chúng tôi được hỏi thường xuyên nhất là liệu người dùng Payoneer có thể kết nối nhiều hơn một công ty với tài khoản Payoneer của họ hay không. Đáp án là một câu Có dõng dạc! Hãy đọc để tìm hiểu cách thức người dùng Payoneer có thể thêm một công ty khác vào tài khoản của họ.

Cách kết nối các công ty mà bạn làm việc cùng với Payoneer

  1. Đăng ký với Payoneer.
  2. Khi tài khoản Payoneer của bạn đã được chấp thuận, hãy vào trang web của công ty mà bạn muốn nhận thanh toán từ đó (ví dụ như Upwork, Freelancer.com).
  3. Chọn Payoneer làm tùy chọn thanh toán của bạn và bắt đầu quá trình đăng ký như thể bạn đang xin cấp thẻ mới hoặc đang đăng ký dịch vụ chuyển khoản ngân hàng.
  4. Trên trang đầu của đơn đăng ký Payoneer, hãy nhấp vào Already have a Payoneer account? (Đã có tài khoản Payoneer?)
  5. Nhập tên người dùng và mật khẩu Payoneer của bạn và tiếp tục khi được nhắc.
  6. Chỉ vậy thôi! Bạn đã được kết nối.
  7. Lặp lại các Bước 2-5 để bổ sung các công ty khác mà bạn làm việc cùng.

Mẹo Nhanh: Bạn đang gặp rắc rối? Hãy xem thử mục Hỏi Đáp của công ty để được hướng dẫn theo từng bước khi kết nối tài khoản Payoneer của bạn với công ty cụ thể đó. Chúng ta có thể tìm thấy chính xác những gì chúng ta cần bằng Google “Cách kết nối tài khoản Payoneer của tôi với Freelancer.com.”

Ví dụ từng bước về việc thêm một công ty thứ hai

Trong ví dụ của chúng tôi, Allison đã được kết nối với 99designs và bây giờ cũng muốn bắt đầu làm việc với Upwork.

1.Đăng nhập vào tài khoản Upwork của bạn.

upwork login

2. Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống ở phía trên bên phải của màn hình (bên cạnh ảnh của bạn) và chọn Settings (Cài đặt) từ menu thả xuống.

upwork home screen

3. Trong phần User Settings (Cài đặt người dùng), nhấp Get Paid (Nhận tiền) và sau đó nhấp vào Set up Payments (Thiết lập thanh toán) ở giữa màn hình của bạn.

upwork settings screen

4. Trang Payment Methods (Phương thức thanh toán) sẽ được hiển thị. Chọn Payoneer làm phương thức thanh toán ưa thích của bạn bằng cách nhấp vào Set Up (Thiết lập). Nếu bạn chưa có tài khoản Payoneer, bạn có thể đăng ký trực tiếp từ trang này bằng cách nhấp vào Don’t have a Payoneer account? (Không có tài khoản Payoneer?)

upwork add a payment screen

5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến đơn đăng ký Payoneer. Nếu bạn đã có tài khoản Payoneer, chỉ cần nhấp vào Already have a Payoneer account? (Đã có tài khoản Payoneer?) ở phía trên bên phải màn hình của bạn.

upwork payoneer sign in screen

6. Nhập tên người dùng và mật khẩu Payoneer của bạn và tiếp tục khi được nhắc thêm Upwork dưới dạng một nguồn tiền.

payoneer upwork sign in screen

8. Cuối quá trình, Upwork sẽ được thêm dưới dạng một nguồn tiền vào tài khoản Payoneer của bạn. Trong ví dụ dưới đây, Allison hiện đang được kết nối với hai nguồn tiền:Upwork 99designs.

Xem danh sách nguồn tiền của bạn bằng cách đăng nhập vào MyAccount và truy cập vào trang Funding Sources (Nguồn Tiền).

Bạn đang muốn nhận khoản thanh toán từ các công ty quốc tế vào tài khoản ngân hàng nội địa của bạn?Đăng ký với Payoneer ngay hôm nay!

*Lưu ý: Bản gốc được cập nhật vào ngày 19.02.2020 về tính chính xác và toàn diện.

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!