• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Cách nhận các khoản thu nhập từ Amazon Seller Central

Michal HugimMichal Hugim
24 Tháng 09, 2019

Bạn đã và đang kinh doanh trên Amazon và chỉ cần thêm chi tiết tài khoản nhận USD làm phương thức thanh toán của bạn? Hãy nhấn vào đây để tìm hiểu cách thức.

Việc thiết lập là rất đơn giản và cho phép bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương hoặc về thẻ Payoneer Prepaid Mastercard® của bạn, thẻ này cho phép bạn sử dụng tại các máy ATM, trực tiếp trong các cửa hàng, hoặc trên mạng trực tuyến ở bất cứ nơi nào mà thẻ Mastercard® được chấp nhận. Hãy tiếp tục đọc ở bên dưới để xem hướng dẫn từng bước trong việc chọn Payoneer làm giải pháp thanh toán ưa thích của bạn với Amazon Seller Central.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản Payoneer, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký một tài khoản trước khi bạn tiến hành thiết lập thị trường buôn bán trực tuyến của mình ở trong Amazon Seller Central. Cùng với xác nhận tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được chi tiết Global Payment Service liên quan đến tài khoản nhận USD của bạn.

Trước khi đăng nhập vào Amazon Seller Central, hãy bảo đảm bạn đã có sẵn chi tiết tài khoản nhận USD của Payoneer.

global payment service

Để xác định các chi tiết của bạn, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn, đi đến menu Nhận thanh toán và sau đó chọn Global Payment Service. Nhấp vào USD để hiển thị chi tiết tài khoản nhận USD của bạn.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào Amazon Seller Central.

Bước 1: Bắt đầu bằng cách cung cấp loại hình kinh doanh và các chi tiết liên quan khác của bạn. Sau đó, nhấn vào Agree and Continue.

seller central registration


Bước 2: 
Cung cấp chi tiết địa chỉ và số điện thoại di động của bạn. Sau khi nhập số điện thoại di động của bạn, bạn sẽ cần xác minh số điện thoại bằng cách sử dụng một mã PIN mà bạn sẽ nhận được qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.
Sau khi bạn đã hoàn tất quá trình xác minh, hãy nhấn vào Next.

seller central registration 2

Bước 3: Bây giờ bạn sẽ cần nhập các chi tiết thanh toán của mình từ Global Payment Service của Payoneer.

a. Cuộn xuống phần có tiêu đề Set up your deposit method

b.Tại trường Bank Location, hãy chắc chắn bạn đã chọn United States.

seller central registration 3

c. Điền vào thông tin ngân hàng của bạn theo các chi tiết thanh toán Global Payment Service của bạn. Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị trường Global Payment Service tương ứng bên dưới mỗi trường cần phải hoàn tất.

seller central registration 3

Sau khi bạn đã nhập vào tất cả các chi tiết thanh toán, nhấp vào Next.

Hãy tiếp tục các bước còn lại của quá trình thiết lập thị trường buôn bán trực tuyến của bạn: Tax information and Products information.

Lưu ý rằng nếu bạn thoát khỏi quá trình thiết lập trước khi bạn hoàn thành tất cả các bước, bạn sẽ được chuyển hướng đến nơi bạn đã thoát khỏi ngay khi bạn quay trở lại tiếp tục quá trình.

Amazon bây giờ sẽ bắt đầu giải ngân tiền vào tài khoản Payoneer của bạn.

  • Để xem các khoản thu nhập của bạn, hãy đăng nhập vào Payoneer. Nhấp vào Hoạt động ở trên menu chính và sau đó là nhấn vào Lịch sử thanh toán.
  • Khi bạn đã sẵn sàng để rút các khoản thu nhập từ Amazon của mình, hãy nhấp vào Rút thanh toán trên trình đơn chính và sau đó nhấn Về ngân hàng địa phương. Nếu bạn đã chọn nhận thanh toán vào Payoneer Prepaid Mastercard®, tiền sẽ được nạp vào thẻ.
  • Bạn có cần phải thanh toán cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu? Với Payoneer, bạn có thể dễ dàng chuyển tiền cho bất kỳ ai chỉ với một địa chỉ email bằng cách nhấp vào Thanh toán trên trình đơn chính, chọn Thực hiện thanh toán và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để được hỗ trợ thêm hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng truy cập vào Trung tâm Hỗ trợ của chúng tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!