• Share on Facebook
 • Tweet This Post
 • Share on LinkedIn

[VIDEO] Kako poslati zahtev za plaćanje sa Payoneer računa

Payoneer CommunityPayoneer Community
May 6, 2018

Bez obzira da li ste frilenser koji je upravo završio projekat ili preduzimač ili dobavljač koji želi da naplati honorar ili fiksnu naknadu, Payoneer vam nudi uslugu „Pošaljite zahtev za plaćanje” (Request a Payment) preko koje je primanje uplata lakše nego što je bilo ikada ranije.

Kako funkcioniše ova usluga?

1. Prijavite se na svoj Payoneer nalog.

Da biste mogli da pošaljete zahtev za plaćanje, morate prvo da dostavite podatke na osnovu kojih se vrši verifikacija vašeg identiteta i delatnosti kojom se bavite. Ovo je neophodno da bismo mogli da potvrdimo da li vaše preduzeće posluje u skladu sa našim uslovima korišćenja usluge i da bismo sprečili prevare ili krađe identiteta. Ako nam budu potrebne dodatne informacije, kontaktiraćemo vas e-poštom.

2. Kada uđete u meni, idite na Receive >> Request a Payment.

3. Izaberite među vašim kontaktima platioca kome želite da pošaljete zahtev.  Ako ovom klijentu do sada niste slali zahtev, moraćete da ga dodate kao novog platioca.

Izaberite vrstu platioca, kompaniju ili fizičko lice, i unesite njegove podatke, uključujući naziv kompanije ili ime i prezime platioca, URL veb-lokacije (ako zahtev za isplatu šaljete kompaniji), adresu e-pošte i zemlju platioca.

Request a Payment

4. Unesite detalje plaćanja, uključujući:

 • Iznos
 • Valutu
 • Datum do kog treba da budete plaćeni – na osnovu tog datuma mi ćemo slati automatske podsetnike za plaćanje
 • Kratak opis svrhe plaćanje – platilac će videti ovaj opis u zahtevu za plaćanje

request a payment

5. Uz zahtev za plaćanje možete priložiti najviše pet dokumenata, kao što su faktura, ugovor ili uzorak obavljenog posla (opcionalno)

6. Kliknite na PREVIEW da biste videli e-poruku koju će primiti vaš platilac.

7. Ako je sve u redu, kliknite na REQUEST PAYMENT da biste poslali zahtev

8. Poslaćemo vašem klijentu e-poruku sa detaljima plaćanja.

request a payment

9. Vaš klijent treba da klikne na Pay Now da bi bio preusmeren na stranicu za plaćanje na Payoneer platformi gde može da izvrši uplatu. Za detaljniji uvid u postupak plaćanja, pogledajte ova uputstva za platioce.

10. Dobićete e-poruku sa obaveštenjem da je nalog za plaćanje odobren, kao i još jednu e-poruku sa obaveštenjem da imate uplatu po Payoneer računu. Vaš klijent će takođe dobiti ova obaveštenja.

request a payment

Možete, takođe, u svakom trenutku da pratite status plaćanja:

 1. Prijavite se na Payoneer nalog
 2. Activity >> Payment Requests Sent
 3. Videćete sve poslate zahteve za plaćanje i njihov status
 4. Izaberite zahtev koji vas interesuje. Sada možete:
  • Lično poslati podsetnik klijentu
  • Otkazati zahtev za plaćanje
  • Označiti zahtev kao plaćen, u slučaju da vam je klijent platio na drugi način
  • Kopirati URL adresu kao direktan link do platforme za plaćanje koju možete poslati platiocu

request a payment

Vredno ste radili i klijentima ste isporučili ugovorene proizvode i usluge. Sada je vreme da budete plaćeni, a to možete uraditi u samo nekoliko jednostavnih koraka.  Spremni?

Request a payment now >>

Za više informacija o samoj usluzi i ispunjavanju kriterijuma za njeno korišćenje, pogledajte našu sekciju Često postavljana pitanja. Neke transakcije su zabranjene, poput direktne prodaje robe potrošaču. Takođe pročitajte naše Uslove i odredbe da biste videli kompletan spisak zabranjenih usluga.

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!