• Share on Facebook
 • Tweet This Post
 • Share on LinkedIn

Cách thức yêu cầu thanh toán từ tài khoản Payoneer của bạn

Linh PeresypkinLinh Peresypkin
20 Tháng 12, 2015

Cho dù bạn là một freelancer vừa hoàn thành một dự án hoặc một nhà thầu đang cần lập hóa đơn cho một khoản phí đã ứng trước, Request a payment  của Payoneer làm cho việc nhận thanh toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nó hoạt động như thế nào?

 1. Đăng nhập vào Payoneer
  Trước khi bạn có thể bắt đầu gửi các yêu cầu thanh toán, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ việc xác minh danh tính và ngành nghề kinh doanh của bạn. Việc làm này là cần thiết để xác minh rằng doanh nghiệp của bạn được hỗ trợ theo các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và để kịp thời ngăn chặn những hành vi gian lận hoặc trộm cắp danh tính. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email.
 2. Từ menu, đi tới Nhận thanh toán >> Gửi yêu cầu thanh toán

 3. Chọn một người thành toán bạn muốn gửi yêu cầu từ danh bạ của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn yêu cầu thanh toán từ khách hàng này, bạn cần phải thêm người thanh toán mới.
  Lựa chọn người thanh toán – công ty hoặc cá nhân – và nhập chi tiết người thanh toán, bao gồm tên người thanh toán, URL trang web (nếu bạn đang yêu cầu thanh toán từ một công ty), địa chỉ email và quốc gia của người thanh toán.
 4. Nhập chi tiết thanh toán, bao gồm:
  • Số tiền
  • Đơn vị tiền tệ
  • Ngày đến hạn thanh toán cho bạn- chúng tôi sẽ sử dụng ngày này để gửi lời nhắc thanh toán tự động
  • Mô tả ngắn gọn về nội dung thanh toán- người thanh toán của bạn sẽ thấy mô tả này ở trong yêu cầu thanh toán
 5. Đính kèm tối đa 5 loại giấy tờ vào yêu cầu thanh toán của bạn, chẳng hạn như hóa đơn hoặc hợp đồng làm việc (tùy chọn)
 6. Nhấp vào Xem trước để xem email mà người thanh toán của bạn sẽ nhận được.
 7. Nếu mọi thông tin đều đúng, nhấp vào Yêu cầu thanh toán để gửi yêu cầu
 8. Chúng tôi sẽ gửi một email tới khách hàng của bạn với chi tiết về khoản thanh toán.
 9. Sau khi nhấp vào nút Pay Now, khách hàng của bạn sẽ được chuyển hướng đến nền tảng thanh toán của Payoneer, nơi họ có thể thanh toán hóa đơn. Để tìm hiểu kỹ hơn về quy trình thanh toán, hãy tham khảo blog hướng dẫn dành cho người thanh toán này.
 10. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận khi thanh toán được chấp thuận, và nhận được một email khác thông báo cho bạn biết rằng thanh toán đã được ghi có vào tài khoản Payoneer của bạn. Khách hàng của bạn cũng sẽ được thông báo.

Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái thanh toán của mình bất cứ lúc nào, dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Payoneer
 2. Đi tới Activity>>Payment Requests Sent
 3. Bạn sẽ thấy tất cả các yêu cầu thanh toán đã được gửi đi và trạng thái của chúng
 4. Chọn một yêu cầu thanh toán cụ thể. Từ đây, bạn có thể:
  • Gửi cho khách hàng của bạn một lời nhắc tùy chỉnh
  • Hủy yêu cầu thanh toán
  • Đánh dấu yêu cầu thanh toán dưới dạng đã thanh toán, trong trường hợp khách hàng của bạn đã thanh toán cho bạn theo cách khác
  • Sao chép một đường dẫn URL trực tiếp đến nền tảng thanh toán mà bạn có thể chia sẻ với người thanh toán của mình

Yêu cầu thanh toán ngay bây giờ >>

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ và các yêu cầu về tính đủ điều kiện, vui lòng tham khảo trang Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Nội dung được cung cấp trong bài viết này, bao gồm mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác, chỉ chính xác và hợp lệ kể từ ngày được phát hành. Ngoài ra, những thay đổi về quy định, chính sách, điều kiện thị trường hiện hành hoặc các yếu tố liên quan khác đều có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của giá và phí được đề cập cũng như các chi tiết liên quan khác. Theo đó, để làm rõ thêm, mọi thông tin liên quan đến giá, phí và các khoản phí khác đều có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mình đang xem nội dung mới nhất phù hợp với bản thân. Payoneer sẽ cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất liên quan đến giá và phí như một phần của quy trình đăng ký tài khoản. Khách hàng đã đăng ký có thể xem thông tin này thông qua tài khoản trực tuyến của họ.

Đăng kí nhận tin của chúng tôi

Thank you!