Cách thiết lập cửa hàng Amazon trong mục quản lý cửa hàng

Các sellers trên các thị trường buôn bán trực tuyến biết rằng để thành công trong thị trường đầy cạnh tranh này, làm việc có hiệu quả và có sự tập trung cao độ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Để quản lý một gian hàng đi đến thành công cần phải có một sự nỗ lực nhất định nhưng việc đồng thời quản lý nhiều gian hàng có thể là một thử thách đầy cam go. Với ứng dung Store Manager của Payoneer, bây giờ mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho bạn để quản lý tất cả các thị trường buôn bán trực tuyến của mình ở một vị trí tập trung ngay trong My Account. Khi bạn chọn mục tự động đặt Payoneer là phương pháp thanh toán cho cửa hàng, thì cửa hàng Amazon cần được thiết lập đặc biệt. Hãy tiếp tục đọc các hướng dẫn từng bước về cách thiết lập dịch vụ mới này trong tài khoản Payoneer của bạn.

Lưu ý quan trọng:  Bạn sẽ cần một Seller ID và MWS Authorization Token để thiết lập gian hàng của bạn. Trước khi bạn bắt đầu quá trình thiết lập, hãy đọc blog này để tìm hiểu cách lấy những chi tiết này.

Cách thức kết nối gian hàng của bạn với tài khoản Payoneer của bạn

 1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Payoneer của bạn, hay đi tới Activity Store Manager.
 2. Nhấp vào Connect trên trang welcome. Nếu bạn đã kết nối ít nhất một gian hàng, một danh sách các gian hàng của bạn sẽ được hiển thị. Để thêm một gian hàng Amazon mới, hãy nhấp vào ADD NEW ở góc bên phải.

 3. Chọn loại tiền tệ mà bạn nhận thanh toán từ gian hàng này.
 4. Chọn tài khoản nhận tiền được kết nối với gian hàng này và tài khoản mà bạn nhận thanh toán và nhấp vào Next
 5. Các chi tiết tài khoản nhận tiền của bạn sẽ hiển thị trên trang và bây giờ bạn đã sẵn sàng để nhập các chi tiết về gian hàng của bạn.

a. Chọn thị trường buôn bán trực tuyến nơi mà gian hàng của bạn hoạt động.

b. Nhập tên gian hàng của bạn.

c. Nhập địa chỉ email có liên kết với gian hàng của bạn.

 1. Nhấp vào Next ngay bên dưới các chi tiết của gian hàng.
 2. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kết nối tài khoản Payoneer của bạn với thị trường buôn bán trực tuyến của bạn.

a. Nhập Seller ID mà Amazon đã tạo cho bạn.

b. Nhập MWS Authorization Token mà Amazon đã tạo cho bạn.

Không biết những chi tiết này là gì? Nhấp vào đây để tìm hiểu cách lấy chúng.

 1. Nhấp vào Submit ngay bên dưới các thông tin chi tiết trang web kinh doanh trực tuyến.

Đó là tất cả việc phải làm! Gian hàng của bạn bây giờ được kết nối với tài khoản Payoneer của bạn. Nếu bạn có nhiều gian hàng để kết nối, hãy làm lại theo các bước thiết lập cho đến khi tất cả các gian hàng của bạn hợp nhất ở trong Store Manager.

Quản lý các gian hàng và tải sao kê ngân hàng

Sau khi bạn đã liên kết các gian hàng, sử dụng Store Manager để xem các hoạt động giao dịch tại 1 nơi.

 1. Nhấn vào tên gian hàng để xem tài khoản nhận tiền của gian hàng này  và lịch sử giao dịch
 2. Cần tính toán số liệu cho các thanh toán của bạn? Nhấn (nằm ở thanh Tìm Kiếm) để tải toàn bộ thông tin thanh toán dưới dạng Excel.
 3. Nhấn vào  để xem thông tin chi tiết của gian hàng, chủ sở hữu và tài khoản nhận tiền Payoneer liên kết với gian hàng.
 4. Để tải sao kê ngân hàng cho Amazon, nhấn vào . Bản sao kê sẽ được tải xuống ngay dưới dạng PDF:

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng xem FAQ tại trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ Hỗ Trợ Tiếng Việt