• Share on Facebook
  • Tweet This Post
  • Share on LinkedIn

Da li biste kao frilenser mogli više da naplaćujete? Četiri zaključka iz izveštaja o zaradama frilensera za 2020. godinu koji je pripremila kompanija Payoneer

Richard ClaytonRichard Clayton
February 5, 2020

Sve je veći broj ljudi koji odlučuju da rade kao frilenseri, tako da honorarni poslovi i nezavisnost ubrzano postaju izabrani stil života za mnogobrojne radnike širom sveta. Predvođena uglavnom mlađim generacijama, frilens ekonomija nastavlja da raste zapanjujućim tempom i to ne samo u razvijenim zemljama već i na novim tržištima u razvoju.

Šta je pokretač sve veće popularnosti frilens poslova širom sveta? Da bismo stekli bolji uvid u trendove koji utiču na ovu globalnu pojavu, Payoneer je sproveo anketu u kojoj je učestvovalo preko 7.000 frilensera iz više od 150 zemalja. Pitanja su se odnosila na cene rada po satu, prosečnu zaradu i veštine. Ispitanici su nam pružili jedinstven uvid u to šta ih čini uspešnim, koliko naplaćuju i kako rade.

DOWNLOAD THE REPORT

U nastavku slede četiri zaključka do kojih smo došli tokom sprovođenja ankete i oni su sastavni deo ovog izveštaja. Predstavljamo vam najnovije informacije o ovom sve većem i rastućem globalnom tržištu.

1. Frilenseri jesu mladi, ali „Bejbi bumeri” zarađuju više

Za mlađe generacije, one koje pripadaju generaciji Z i milenijalcima, kvalitetniji način života ima značajniju ulogu od samog novca. Oni se ne plaše novih poslovnih mogućnosti i ogromnu većinu frilensera danas u svetu čine upravo ovi mladi ljudi. Na novim tržištima u razvoju, kao što je jugoistočna Azija, 82% radnika je mlađe od 35 godina, u poređenju sa samo 47% koliko ih ima u Severnoj Americi. Gotovo petina frilensera koje smo anketirali mlađa je od 25 godina. S druge strane, otkrili smo da frilenseri stariji od 55 godina, pripadnici „bejbi bum” generacije, zarađuju dvostruko više od svojih mlađih kolega.

Freelancer Age & Hourly Rates

Osim toga, treba imati u vidu da današnje vrhunske tehnologije olakšavaju radnicima da pretražuju i pronalaze poslove preko interneta, kao i da komuniciraju sa klijentima i budu plaćeni za svoj posao, bez obzira gde se nalaze.

2. Fakultetska diploma ne znači veću zaradu

Da li posedovanje fakultetske diplome znači da ćete više zarađivati? Pa, ne baš. Direktna veza između nivoa formalnog obrazovanja i zarade je prilično upitna. U stvari, 57% ispitanika ima bačelor diplomu, dok 19% frilensera na globalnom nivou ima završenu samo srednju školu. Takođe, frilenseri koji imaju završenu samo srednju školu zarađuju više od onih koji imaju bačelor diplomu i tek nešto manje od onih sa postdiplomskim diplomama. Izgleda da su kompanije koje angažuju frilensere više zainteresovane za njihove veštine, a ne toliko za njihovo formalno obrazovanje.

Freelancer Hourly Rate and Gender

Još je zanimljivija činjenica da među frilenserima ima više obrazovanih žena nego muškaraca. Prema našem istraživanju, 31% žena, i samo 22% muškaraca, je završilo postdiplomske studije.

3. Sve je više žena među frilenserima

Iako na današnjem tržištu rada još uvek postoji značajna razlika u rodnoj zastupljenosti, tokom poslednjih nekoliko godina primećuje se znatno veće učešće žena u frilens industriji. Trenutno, ukupan udeo žena na tržištu rada u većini zemalja još uvek zaostaje za udelom koji imaju muškarci, ali žene napreduju u nekoliko oblasti, kao što su usluge prevođenja, upravljanje projektima i administracija. Prema podacima Svetske banke iz 2019. godine, žene čine 39% globalne radne snage u frilens industriji, što znači da za žene ovde ima još mnogo neiskorišćenih mogućnosti.

Women's share of the workforce

4. Frilens industrija i honorarni poslovi bi mogli da smanje rodnu neravnopravnost u svetu

Razlika u zaradama muškaraca i žena frilensera i dalje ostaje predmet rasprave, posebno unutar same zajednice. Naše istraživanje pokazuje da je prosečna cena rada po satu za žene frilensere 84% prosečne satnice muškaraca frilensera u svim oblastima, što daje nadu da će se smanjiti razlika u platama među polovima.

Naše istraživanje je takođe pokazalo da je prosečna cena rada po satu za žene frilensere 53%, a za muškarce 56%, kada je reč o finansijama i upravljanju projektima. Nasuprot tome, u nekim drugim oblastima, poput marketinga i veb dizajna kojima se zapravo bavi gotovo polovina od ukupne populacije frilensera, žene zarađuju više od svojih kolega. Da li ovo znači da će jednog dana žene biti isto plaćene kao i muškarci? Pa, izgleda da su žene na pravom putu.

Freelancer Hourly Rate and Gender by Profession

Želite da saznate više o razvoju frilens ekonomije i koliko biste vi mogli da naplaćujete? Preuzmite odmah naš izveštaj i uporedite svoje cene sa cenama vaših kolega!

DOWNLOAD THE REPORT

Sadržaj dostavljen u ovom članu uključujući informacije u vezi sa naknadama, provizijama i drugim troškovima tačan je i validan samo od datuma kada je objavljen. Pored toga, promene u primenljivim regulativama, politikama, tržišnim uslovima ili drugim važnim faktorima mogu da utiču na tačnost pomenutih naknada i provizija i drugih povezanih detalja. Prema tome, dalje se pojašnjava da bilo koje informacije u vezi naknade, provizija i drugih troškova spada u promene i vaša je odgovornost da se postarate da ste pregledali većinu do datuma sadržaja koji je primenljiv za vas. Payoneer će ponuditi najviše ažurirane datume i tačne informacije u vezi sa naknadama i provizijama kao deo procesa registracije naloga. Registrovani klijenti mogu da pregledaju ovu informaciju putem svog naloga na mreži.

SUBSCRIBE to our newsletter

Thank you!